KRUMLOV 2016

MEDNARODNI PROJEKT IZMENJAVE DIJAKOV

V preteklem šolskem letu smo se na pobudo srednje šole v Češkem Krumlovu (uradni naziv šole: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště) in njihove občine dogovorili za sodelovanje in izmenjavo dijakov. Češki Krumlov je partnersko mesto mesta Slovenj Gradec. Njihova šola ima sicer več poklicnih izobraževalnih programov, večina pa je dijakov zdravstvene usmeritve. Na obisku v Krumlovu konec junija smo se dogovorili o podrobnostih sodelovanja.

Preberi več…

MEDNARODNO SODELOVANJE (COMENIUS)

 

V obdobju 2009 – 2011 je naša šola vključena v mednarodno šolsko partnerstvo v okviru programa Comenius.  Projekt šolskega partnerstva z imenom “Pride and Prejudice” vključuje devet šol iz osmih evropskih držav (Slovenija, Bolgarija, Belgija, Češka, Romunija, Poljska, Švedska in Turčija). Sodelujejo šole zelo različnih usmeritev in iz zelo različnih okolij: vojaška, veterinarska, kmetijska, gimnazija, mednarodna diplomatska šola, katoliška, verska in zdravstvena šola. S pomočjo našega projekta bi radi razbili obstoječe stereotipe na nacionalnem in poklicnem področju ter spodbudili nacionalni in poklicni ponos. Glavni cilj našega projekta je izdelati program za izbirni predmet oz. izbirno vsebino s pomočjo katere bi dijaki bolje spoznali različne kulture in tudi poklice.
Med projektom so predvidene različne aktivnosti, ki nas bodo pripeljale do zastavljenega cilja: delo v mednarodnih skupinah, izdelava internetne strani, sodelovanje na forumu, oblikovanje logotipa, obiski sodelujočih držav, snemanje kratkih dokumentarnih posnetkov, itd.

COMENIUS MEDNARODNO ŠOLSKO PARTNERSTVO ( PRIDE AND PREJUDICE – overcoming stereotypes)
AN OPTIONAL COURSE PLAN 2009-2011
Photo album pride and prejudice
Pippi Longstocking
Secondary school for nursing SG
Slovenia school systems