Informacije

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA

Koroška ulica 11
2380 Slovenj Gradec

tajništvo tel: (02) 88 46 540
ravnatelj tel: (02) 88 46 550
zbornica: (02) 88 46 541

elektronska pošta: zdravstvena@sc-sg.si

številka transakcijskega računa: 01100-6030705082
davčna številka: SI 73346276

Dostopnost