Obvestilo za devetošolce in njihove starše!
Apr 20, 2020

Nov rok za prijavo v srednješolske programe je 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli, oddati prijavnico.

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati na programih Umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Kandidatom za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 (za vpis v srednje šole) in https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 (za vpis v dijaške domove). Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo oziroma izbrani dijaški dom. Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole oziroma izbranega dijaškega doma. Če bodo kandidati pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole, prijavnico za vpis v dijaške domove pa v vednost na elektronski naslov za vpis v dijaškem domu.

Ob tem poudarjamo, da na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol oziroma dijaških domov, o natančni razporeditvi bodo kandidati seznanjeni s strani šole oziroma dijaškega doma.

Več informacij lahko dobite na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

 

Šolska svetovalna delavka

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši,

od ponedeljka, 16. 3. 2020, bodo do preklica zaprte vse izobraževalne institucije. Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec bo novice glede nadaljevanja šolskih obveznosti posredovala preko šolskega Facebooka. Kljub temu pa preko medijev redno spremljajte dnevna obvestila pristojnih državnih služb (NIJZ, MZ in MIZŠ) ter  ravnajte po njihovih navodilih.

Pouk na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec bo organiziran preko razredne e-pošte (razredni e- mail) in bo tako gradivo najlažje dosegljivo vsem (v primeru težav boste komunicirali z razrednikom).

Učitelji  bodo dnevno, v skladu z aktualnim urnikom,  najkasneje do 13. ure, naložili gradiva in določili naloge. Dolžnost dijakinj in dijakov bo, da predelajo poslano gradivo, se naučijo zahtevane vsebine in opravijo dane naloge.

Ko se bo pouk preselil nazaj v učilnice, bodo učitelji preverili to znanje, ga po potrebi dopolnili in pojasnili. V nadaljevanju pa bo to gradivo lahko tudi del ocenjevanja.

Zaprtje šol in dogajanje povezano s širjenjem virusa je lahko tudi čas, da bolje spoznate sami sebe in druge, da preberete kakšno knjigo, pogledate kakšen film, predelate snov za maturo, se pogovorite z domačimi …

Ne zadržujte se v večjih skupinah, bodite čim več v domačem krogu, izogibajte se nepotrebnih nakupov, uživajte veliko sadja in tekočine, hodite na sprehode v naravo, zračite prostore, predvsem pa si redno umivajte roke z milom ali razkužujte z razkužilnim sredstvom. Ne dovolite si, da vas grabi panika, stvari se bodo uredile, če se bomo vsi skupaj držali zapovedanih pravil.

Ravnatelj

Maturantski ples, ki je bil načrtovan za petek, 20. 3. 2020, je preložen v mesec maj!

Odpovedujemo pa tudi letošnji Tek zdravja, ki smo ga načrtovali za 18. april.

Informacije

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA

Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec

tajništvo tel: (02) 88 46 540
ravnatelj tel: (02) 88 46 550
zbornica: (02) 88 46 541

elektronska pošta: zdravstvena@sc-sg.si

številka transakcijskega računa: 01100-6030705082
davčna številka: SI 73346276