GOVORILNE URE ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Nadaljevali bomo z uveljavljenim sistemom dopoldanskih individualnih ter popoldanskih skupnih govorilnih ur. Namenjene bodo staršem, skrbnikom, dijakom ter odraslim slušateljem izobraževanj (občanom). Vsak profesor ima določene svoje dopoldanske individualne govorilne ure, skupne govorilne ure pa bodo popoldan od 16.15 do 17.30 v šestih terminih, na katerih bo prisotna večina profesorjev hkrati (11. november in 16. december 2019, 20. januar, 2. marec, 6. april in 11. maj 2020). Z vsemi profesorji bo (izjemoma) možno po telefonu rezervirati tudi individualne govorilne ure v popoldanskem času izven standardnih terminov. Čas posameznih in skupnih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh šole in v letni publikaciji.

Dijakom z usmeritvijo, ki imajo pomoč priznano po pogodbi, bomo le to tudi nudili. Hkrati bomo, v primeru, da se pokaže potreba (po prvih testih ali polletju), vsem zainteresiranim dijakom nudili pomoč pri splošnih in strokovnih predmetih v obliki omejenih inštrukcij, ki bodo potekale po pouku najmanj enkrat mesečno (vsak prvi teden v mesecu). Te ure bodo namenjene vsem zainteresiranim dijakom, ne bodo pa prilagojene posameznikom ali razredom oz. letnikom (dijaki, ki bodo želeli pomoč, bodo počakali profesorja določenega predmeta, ki bo ob določenem terminu dežuren, ne glede na to, ali ga poučuje ali ne). Pogojno vpisanim dijakom, ki ne bodo opravili izpitov v prvem terminu (ob koncu septembra 2019), bodo do drugega roka določeni tutorji (drugi rok po koncu zimskih počitnic).

 

 

GOVORILNE URE
Zap. št. Priimek in ime Govorilne ure za starše Govorilne ure za dijake
1.

CAMLEK ALEKSANDER

aleksander.camlek@sc-sg.si

petek, 11.10 – 11.55 po dogovoru
2.

ČERNJAK NATALIJA

natalija.cernjak@sc-sg.si

torek, 9.30 – 10.15 torek, 9.30 – 10.15
3.

ES PODPEČAN TOMANA

tomana.espodpecan@sc-sg.si

ponedeljek, 12.00-12.45 ponedeljek, 12.00-12.45
4.

FLIS ADOLF

adolf.flis@sc-sg.si

četrtek, 10.00 – 11.00 četrtek, 10.00 – 12.00
5.

GAŠPERŠIČ VODOPIJA BARABARA

barbara.gaspersicvodopija@sc-sg.si

četrtek, ob 9.30 četrtek, ob 9.30
6.

GLOBOVNIK JANEZ

janez.globovnik@sc-sg.si

sreda, 17.00-18.00 ponedeljek, 12.00-12.45
7.

HARUM JANEZ

janez.harum@sc-sg.si

sreda, ob 11.10 sreda, ob 11.10
8.

LARISA JEROMEL

larisa.jeromel@sc-sg.si

petek, 8.40-9.25 petek, 8.40-9.25
9.

JEROMEL FAJMUT SIMONA

simona.jeromelfajmut@sc-sg.si

sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
10.

JURHAR SABINA

sabina.jurhar@sc-sg.si

sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
11.

KATANEC DARJA

darja.katanec@sc-sg.si

torek, 12.00 – 13.00 torek, 12.00 – 13.00
12.

KLOBČAR ANDREJ

andrej.klobcar@sc-sg.si

ponedeljek, 11.10 – 12.00 ponedeljek, 11.10 – 12.00
13.

KOČIVNIK LESJAK ZDENKA

zdenka.kocivniklesjak@sc-sg.si

torek, 10.20-11.05 torek, 10.20-11.05
14.

mag. KOLAR MACUR JASNA

jasna.kolar@sc-sg.si

četrtek, 10.20-11.05 četrtek, 10.20-11.05
15.

KOMPAN LUCIJA

lucija.pori@sc-sg.si

četrtek, 9.30-10.15 četrtek, 9.30-10.15
16.

MERKAČ HELENA

helena.merkac@sc-sg.si

sreda, 13.00 – 13.30 sreda, 13.00 – 13.30
17.

MEŽA EVA

eva.meza@sc-sg.si

torek, 11.10-11.55 torek, 11.10-11.55
18.

MEŽA ZVONE

zvone.meza@sc-sg.si

torek, 9.30-10.15 torek, 9.30-10.15
19.

PEČNIK ALEKSANDRA

aleksandra.pecnik@sc-sg.si

sreda, 10.20 – 11.05 sreda, 10.20 – 11.05
20.

PERKUŠ VLASTA

vlasta.perkus@sc-sg.si

ponedeljek, 10.20-11.05 ponedeljek, 10.20-11.05
21.

PERNAT DOROTEJA

doroteja.pernat@sc-sg.si

ponedeljek, 11.10-11.55 ponedeljek, 11.10-11.55
22.

PEVNIK ERIKA

erika.pevnik@sc-sg.si

torek, 10.20-11.05 torek, 12.00 – 12.45
23.

POTOČNIK BOŠTJAN

bostjan.potocnik@sc-sg.si

četrtek, 8.40-9.25 četrtek, 8.40-9.25
24.

PRAZNIK KATARINA

katarina.praznik@sc-sg.si

torek, 10.20 – 11.00 torek, 11.10-12.00
25.

RAPUC ALENKA

alenka.rapuc@sc-sg.si

ponedeljek, 9.30 – 10.15 ponedeljek, 9.30 – 10.15
26.

RAPUC BRIGITA

brigita.rapuc@sc-sg.si

po dogovoru po dogovoru
27.

REV JOŽE

joze.rev@sc-sg.si

po dogovoru po dogovoru
28.

ROGINA ALMIRA

almira.rogina@sc-sg.si

četrtek po dogovoru po dogovoru
29.

SKUTNIK DARJA

darja.skutnik@sc-sg.si

petek, 8.40-9.25 petek, 8.40-9.25
30.

STRAUNIK PETRA

petra.straunik@sc-sg.si

sreda, 9.30 sreda, 9.30
31.

ŠETINA JANJA

janja.setina@sc-sg.si

torek, 12.00 – 12.45 torek, 12.00 – 12.45
32.

ŠTERN BOJANA

bojana.stern@sc-sg.si

torek, 8.40 – 9.25 torek, 8.40 – 9.25
33.

ŠTROVS GAGIČ MILENA

milena.strovs@sc-sg.si

sreda, 11.05 sreda, 11.05
34.

ŠUŠEL BLAŽ

blaz.susel@sc-sg.si

po dogovoru po dogovoru
35.

ZALESNIK BOŽA

boza.zalesnik@sc-sg.si

torek, 10.30-11.15 torek, 10.30-11.15

 

UČITELJSKI ZBOR 2019/20

Učitelji na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec tvorijo učiteljski zbor, ki ima poleg glavnih nalog, poučevanja in vzgoje, še mnoge druge zadolžitve: obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Število učiteljev se zaradi  manjšanja vpisa na nekaterih šolah znotraj Šolskega centra Slovenj Gradec nenehno spreminja, velika večina je stalnih članov kolektiva, nekaj pa jih prihaja dopolnjevat delo iz drugih organizacijskih enot oz. drugih šol. Vsi učitelji zadovoljujejo vse formalne izobrazbene pogoje za poučevanje določenih predmetov oz. modulov, mnogi imajo pridobljene tudi strokovne nazive …

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola. Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj (Zvone Meža in Lucija Kompan).

Naloge programskega učiteljskega zbora so naslednje:
–  pripravi načrt ocenjevanja znanja;
–  odloča o napredovanju posameznega dijaka;
–  odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov dijaka (številu in obsegu);
–  ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja;
–  izvaja druge naloge, določene s pravilniki in šolskimi pravili.

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2019/2020

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2019/2020

Zap. št. Ime in priimek Matična šola Poučuje še na: Poučuje predmet Izobrazba in strokovni nazivi Ustreznost                                                /študijske obveznosti Naziv v šolstvu
1. ALEKSANDER CAMLEK SŠSGM

GIM

INFO univ. dipl. ing. mat U mentor
2. NATALIJA ČERNJAK GIM SLO prof. slovenščine in sociologije U mentorica
3.

TOMANA

ES PODPEČAN

 

SŠSGM

NE prof. nemščine in zgodovine U mentorica
4. ADOLF FLIS PP dipl. zdravstvenik U mentor
5. BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA SŠSGM ZPD univ. dipl. inž. živilske tehnologije

U

 

svetovalka
6. JANEZ GLOBOVNIK SŠSGM ZŠ, ZŠMB

POD

ZZK

univ. dipl. ekonomist U mentor
7. JANEZ HARUM GIM

SŠSGM

FI

FIZ

prof. matematike s fiziko U mentor
8. LARISA JEROMEL

PP

TP

dipl. medicinska sestra, mag.

zdr. ved

U brez
9.

SIMONA

JEROMEL FAJMUT

MAT prof. matematike U mentorica
10. SABINA JURHAR

BIO

AIF…

prof. biologije in pedagogike U mentorica
11. DARIJA KATANEC

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
12. ANDREJ KLOBČAR SŠSGM

DRU

KOM

prof. zgodovine in sociologije U svetovalec
13.

ZDENKA

KOČIVNIK LESJAK

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
14. Mag. JASNA KOLAR MACUR SŠSGM

PP

TP

Mag. socioloških znanosti, višja medicinska sestra, univ. dipl. ped. U svetnica
15. LUCIJA KOMPAN GIM

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje U svetovalka
16. HELENA MERKAČ SŠSGM

SLO

 

prof. slovenskega jezika, pedagogike U svetovalka
17. EVA MEŽA GIM ANJ prof. angleškega jezika U svetovalka
18. ZVONE MEŽA

GIM

 

ZGO

GEO

 

prof. zgodovine in geografije U svetnik
19. ALEKSANDRA PEČNIK ANJ prof. angleškega jezika U mentorica
20. VLASTA PERKUŠ TP višja medicinska sestra, univ. dipl. org. dela v zdravstvu U svetovalka
21. DOROTEJA PERNAT

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
22. ERIKA PEVNIK

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

svetovalka
23. BOŠTJAN POTOČNIK

FIZ

MAT

prof. mat. in fizike U mentor
24. KATARINA PRAZNIK

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje U svetnica
25. ZLATKO PRAH ZŠMB LIK. P Prof. lik. pouka U svetnik
26. ALENKA RAPUC SŠSGM

 

PSI

ETK

univ. dipl. psiholog U mentorica
27. BRIGITA RAPUC SVET. DELO univ. dipl. soc. del.

U

 

mentorica
28. JOŽE REV GIM MAT prof. mat. U mentor
29. ALMIRA ROGINA GIM

SŠSGM

UME prof. glasbe U svetovalka
30. DARJA SKUTNIK SLO univ. dipl. slovenistka U svetovalka
31. PETRA STRAUNIK SŠSGM

GLTO

UME

prof. glasbe U svetovalka
32. JANJA ŠETINA

GIM

 

BI, KE

AIF

prof. biologije in kemije U mentorica
33. BOJANA ŠTERN

PP, TP

ETK

dipl. medicinska sestra U svetovalka
34.

MILENA

ŠTROVS GAGIČ

VIŠ ANJ prof. slovenščine in angleščine U svetnica
35. BLAŽ ŠUŠEL PSI univ. dipl. psiholog U svetovalec
36. BOŽA ZALESNIK

PP

TP

dipl. medicinska sestra U svetovalka