Roditeljski sestanki

 Pouk bo organiziran v dveh ocenjevalnih obdobjih s šestimi termini skupnih govorilnih ur in najmanj dvema roditeljskima sestankoma za vsak oddelek, od katerih bo vsaj na enem prisoten ravnatelj (v prvem letniku bo to prvi sestanek, ko se seznani s starši novincev in predstavi delo na šoli, v drugem sestanek pred odhodom na večdnevno bivanje v šoli preživetja, v tretjem pred izbiro in odhodom na maturantsko ekskurzijo, v četrtem pa pred maturantskim plesom).

Prvi niz sestankov bo med 13. septembrom in 22. oktobrom 2021, drugi pa med 17. januarjem in 25.  februarjem 2022.

Govorilne ure in pomoč dijakom

 Nadaljevali bomo z uveljavljenim sistemom dopoldanskih individualnih ter popoldanskih skupnih govorilnih ur. Namenjene bodo staršem, skrbnikom, dijakom ter odraslim slušateljem izobraževanj (občanom). Vsak profesor bo imel določene svoje dopoldanske individualne govorilne ure, skupne govorilne ure pa bodo popoldan od 16.15 do 17.30 v šestih terminih, na katerih bo prisotna večina profesorjev hkrati (8. november in 13. december 2021, 17. januar, 14. marec, 11. april in 9. maj 2022). Z vsemi profesorji bo možno po telefonu rezervirati tudi individualne govorilne ure v popoldanskem času izven standardnih terminov. Čas posameznih in skupnih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh šole.

Dijakom z usmeritvijo, ki imajo pomoč priznano po pogodbi, bomo le to tudi nudili. Hkrati bomo, v primeru, da se pokaže potreba (po prvih testih ali polletju), vsem zainteresiranim dijakom nudili pomoč pri splošnih in strokovnih predmetih v obliki omejenih inštrukcij, ki bodo potekale po pouku najmanj enkrat mesečno (vsak prvi teden v mesecu). Te ure bodo namenjene vsem zainteresiranim dijakom, ne bodo pa prilagojene posameznikom ali razredom oz. letnikom (dijaki, ki bodo želeli pomoč, bodo počakali profesorja določenega predmeta, ki bo ob določenem terminu dežuren, ne glede na to, ali ga poučuje ali ne). Pogojno vpisanim dijakom bo določen rok za opravljanje izpitov v septembru. Tisti , ki ne bodo opravili izpitov, bodo lahko ponavljali oz. uporabili drugo, s pravili ponujeno možnost odvisno od njihovega takratnega statusa.

GOVORILNE URE
Zap. št. Ime in priimek/ mail

Govorilne ure za starše

 

Govorilne ure za dijake
1. ALEKSANDER CAMLEK  aleksander.camlek@sc-sg.si petek, 9.30 – 10.15 petek, 9.30 – 10.15
2. NATALIJA ČERNJAK
natalija.cernjak@sc-sg.si
torek, 9.45 – 10.15 torek, 9.45 – 10.15
3.

TOMANA

ES  PODPEČAN
tomana.espodpecan@sc-sg.si

sreda, 10.35 – 11.20 sreda, 10.35 – 11.20
4. ADOLF FLIS /
adolf.flis@sc-sg.si
sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
5. BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA
barbara.gaspersicvodopija@sc-sg.si
četrtek, 8.40 – 9.25 četrtek, 8.40 – 9.25
6. JANEZ GLOBOVNIK /
janez.globovnik@sc-sg.si
četrtek, 10.35 – 11.20 četrtek, 10.35 – 11.20
7. LARISA JEROMEL
larisa.jeromel@sc-sg.si
četrtek, 10.35 – 11.20 četrtek, 10.35 – 11.20
8.

SIMONA

JEROMEL FAJMUT
simona.jeromelfajmut@sc-sg.si

torek, 12.15 – 13.00 torek, 12.15 – 13.00
9. SABINA JURHAR
sabina.jurhar@sc-sg.si
sreda, 10.15 – 10.35 po dogovoru
10. DARIJA KATANEC
darja.katanec@sc-sg.si
sreda, 13.05 – 13.50 sreda, 13.05 – 13.50
11. ANDREJ KLOBČAR
andrej.klobcar@sc-sg.si
petek, 11.30 – 12.15 petek, 11.30 – 12.15
12. DARJA KNEZ
darja.knez@sc-sg.si
torek, 10.35 – 11.20 torek, 10.35 – 11.20
13.

ZDENKA

KOČIVNIK LESJAK
zdenka.kocivniklesjak@sc-sg.si

sreda, 12.15 – 13.00 sreda, 12.15 – 13.00
14. Mag. JASNA KOLAR MACUR
jasna.kolar@sc-sg.si
torek, 9.30 – 10.15 torek, 9.30 – 10.15
15.  LUCIJA KOMPAN
lucija.pori@sc-sg.si
četrtek, 11.25 – 12.10 četrtek, 11.25 – 12.10
16. JANJA KOGELNIK
janja.kogelnik@sc-sg.si
po dogovoru po dogovoru

 

17.

IRENA MATKO
irena.matko@sc-sg.si
KATJA TOMAŽIČ
katja.tomazic@sc-sg.si
po dogovoru po dogovoru
18. EVA MEŽA
eva.meza@sc-sg.si
četrtek, 11.25 – 12.10 četrtek, 11.25 – 12.10
19. ZVONE MEŽA
zvone.meza@sc-sg.si
sreda, 8.40 – 9.25 sreda, 8.40 – 9.25
20. ALEKSANDRA PEČNIK
aleksandra.pecnik@sc-sg.si
ponedeljek, 8.40 – 9.25 ponedeljek, 8.40 – 9.25
21. VLASTA PERKUŠ
vlasta.perkus@sc-sg.si
torek, 12.15 – 12.50 torek, 12.15 – 12.50
22. DOROTEJA PERNAT
doroteja.pernat@sc-sg.si
sreda, 9.30 – 10.15 po dogovoru
23. ERIKA PEVNIK
erika.pevnik@sc-sg.si
torek, 10.15 – 11.00 po dogovoru
24. BOŠTJAN POTOČNIK
bostjan.potocnik@sc-sg.si
petek, 10.35 – 11.20 petek, 10.35 – 11.20
25. KATARINA PRAZNIK
katarina.praznik@sc-sg.si
ponedeljek, 10.15 – 11.20 ponedeljek, 10.15 – 11.20
26. ZLATKO PRAH
zlatko.prah@sc-sg.si
četrtek po dogovoru četrtek po dogovoru
27. BRIGITA RAPUC
brigita.rapuc@sc-sg.si
po dogovoru po dogovoru
28. JOŽE REV
joze.rev@sc-sg.si
ponedeljek, 9.30 – 10.00 ponedeljek, 9.30 – 10.00
29. ALMIRA ROGINA
almira.rogina@sc-sg.si
ponedeljek, 9.30 – 10.15 ponedeljek, 9.30 – 10.15
30. DARJA SKUTNIK
darja.skutnik@sc-sg.si
ponedeljek, 9.30 – 10.15 ponedeljek, 9.30 – 10.15
31. PETRA STRAUNIK
petra.straunik@sc-sg.si
sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
32. JANJA ŠETINA
janja.setina@sc-sg.si
četrtek, 10.35 – 11.20 četrtek, 10.35 – 11.20
33. BOJANA ŠTERN
bojana.stern@sc-sg.si
sreda, 13.05 – 13.30 sreda, 13.05 – 13.30
34.

MILENA

ŠTROVS GAGIČ
milena.strovs@sc-sg.si

ponedeljek, 13.00 ponedeljek, 13.00
35. BLAŽ ŠUŠEL
blaz.susel@sc-sg.si
po dogovoru po dogovoru
36. BOŽA ZALESNIK
boza.zalesnik@sc-sg.si
sreda, 9.30 – 10.15 sreda, 9.30 – 10.15
37. FELICITA ZUPANČIČ
felicita.zupancic@sc-sg.si
po dogovoru po dogovoru

 

 

Učitelji na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec tvorijo učiteljski zbor, ki ima poleg glavnih nalog poučevanja in vzgoje, še mnoge druge zadolžitve: obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, daje mnenje o Letnem delovnem načrtu, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Število učiteljev se zaradi manjšega vpisa na nekaterih šolah znotraj Šolskega centra Slovenj Gradec nenehno spreminja, velika večina je stalnih članov kolektiva, nekaj pa jih prihaja dopolnjevat delo iz drugih organizacijskih enot oz. drugih šol. Vsi učitelji zadovoljujejo vse formalne izobrazbene pogoje za poučevanje določenih predmetov oz. modulov, mnogi imajo pridobljene tudi strokovne nazive.

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola. Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj (Zvone Meža in Lucija Kompan).

Naloge programskega učiteljskega zbora so naslednje:
– pripravi načrt ocenjevanja znanja,
– odloča o napredovanju posameznega dijaka,
– odloča o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov dijaka (številu in obsegu),
– ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja,
– izvaja druge naloge, določene s pravilniki in šolskimi pravili.

 

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC (ker vsi učijo v vseh programih, so tudi vsi člani vseh PUZ-ov) ZA ŠOL. LETO 2021/2022:

UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

 

Zap. št. Ime in priimek Matična šola Poučuje še na: Poučuje predmet Izobrazba in strokovni nazivi Ustreznost                                                /študijske obveznosti Naziv v šolstvu
1. ALEKSANDER CAMLEK SŠSGM

GIM

INFO univ. dipl. ing. mat U mentor
2. NATALIJA ČERNJAK SLO prof. slovenščine in sociologije U mentorica
3.

TOMANA

ES PODPEČAN

NATAŠA KNEZ

 

SŠSGM

NE

prof. nemščine in zgodovine

prof. nemščine in slovenščine

U

 

U

mentorica
4. ADOLF FLIS   PP dipl. zdravstvenik U mentor
5. BARBARA GAŠPERŠIČ -VODOPIJA SŠSGM ZPD univ. dipl. inž. živilske tehnologije

U

 

svetovalka
6. JANEZ GLOBOVNIK SŠSGM ZŠ, ZŠMB

POD

ZZK

univ. dipl. ekonomist U mentor
7. LARISA JEROMEL  

PP

TP

dipl. medicinska sestra, mag.

zdr. ved

U brez
8.

SIMONA

JEROMEL FAJMUT

  MAT prof. matematike U mentorica
9. SABINA JURHAR SŠSGM

BIO

AIF…

prof. biologije in pedagogike U svetovalka
10. DARIJA KATANEC  

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
11. ANDREJ KLOBČAR SŠSGM

DRU

KOM

prof. zgodovine in sociologije U svetovalec
12. DARJA KNEZ  

PP

TP

dipl. med. sestra U  
13.

ZDENKA

KOČIVNIK LESJAK

 

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
14. Mag. JASNA KOLAR MACUR SŠSGM

PP

TP

Mag. socioloških znanosti, višja medicinska sestra, univ. dipl. ped. U svetnica
15. LUCIJA KOMPAN  

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje U svetovalka
16. JANJA KOGELNIK ŠCR KEM prof. kemije in geografije U svetovalka
17.

IRENA MATKO

 

KATJA TOMAŽIČ

GIM SJK

Prof. slovenščine in sociologije

Prof. slovenščine

U

U

svetovalka
18. EVA MEŽA   ANJ prof. angleškega jezika U svetnica
19. ZVONE MEŽA  

ZGO

GEO

prof. zgodovine in geografije U svetnik
20. ALEKSANDRA PEČNIK SŠSGM ANJ prof. angleškega jezika U mentorica
21. VLASTA PERKUŠ   TP univ. dipl. org. dela v zdravstvu U svetovalka
22. DOROTEJA PERNAT  

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

mentorica
23. ERIKA PEVNIK  

PP

TP

dipl. medicinska sestra

U

 

svetovalka
24. BOŠTJAN POTOČNIK  

FIZ

MAT

prof. mat. in fizike U mentor
25. KATARINA PRAZNIK  

ŠVŽ

ŠVM

prof. športne vzgoje U svetnica
26. ZLATKO PRAH ZŠMB LIK. P prof. lik. pouka U

svetnik

 

27. BRIGITA RAPUC   SVET. DELO univ. dipl. soc. del.

U

 

svetovalka
28. JOŽE REV GIM MAT prof. mat. U

mentor

 

29. ALMIRA ROGINA GIM

SŠSGM

UME prof. glasbe U svetovalka
30. DARJA SKUTNIK   SLO univ. dipl. slovenistka U svetovalka
31. PETRA STRAVNIK SŠSGM

GLTO

UME

prof. glasbe U svetovalka
32. JANJA ŠETINA  

BI, KE

AIF

prof. biologije in kemije U svetovalka
33. BOJANA ŠTERN  

PP, TP

ETK

dipl. medicinska sestra U svetovalka
34.

MILENA

ŠTROVS GAGIČ

VIŠ ANJ prof. slovenščine in angleščine U svetnica
35. BLAŽ ŠUŠEL   PSI univ. dipl. psiholog U svetovalec
36. BOŽA ZALESNIK  

PP

TP

dipl. medicinska sestra U svetovalka
37. FELICITA ZUPANČIČ GIM FIZ Prof. Fizike U svetovalka