RAZREDNIKI

Zgodi  se, da ima dober razrednik na posamezne  dijake v času odraščanja in pri njihovi vzgoji pomembnejši vpliv od njihovih staršev, prijateljev ali sošolcev. Razrednik ima torej v procesu vzgoje in izobraževanja eno najpomembnejših in najsubtilnejših vlog. Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Z dijaki se redno dobivajo na razrednih urah najmanj enkrat tedensko.

Razredniki:

mag. Jasna Kolar Macur (1. a), Darja Skutnik (1. b),  Doroteja Pernat (1. d), Patricija Pečnik (1. c), Barbara Štulac (2. a), Bojana Štern (2. b), Zdenka Kočivnik Lesjak (2. d), Larisa Jeromel (2. c), Eva Meža (3. a), Janja Šetina (3. b), Zvone Meža (3. d), Darja Katanec (3. c), Sabina Jurhar (4. a), Boštjan Potočnik (4. b), Adolf Flis (1. e), Erika Pevnik (2. e),

Razporeditev v oddelke 2023/2024

 

 

Število učencev

Ponavljalci

Ponavljanje z izpiti

Tuji jezik

Razred

 

Razrednik

VSI

Ž

M

 

AN1

NE2

1.a

mag. JASNA KOLAR MACUR

28

24

4

1

0

28

28

1.b

DARJA SKUTNIK

28

25

3

0

0

28

28

1.d

DOROTEJA PERNAT

27

23

4

0

0

27

27

Skupaj

 

83

72

11

1

0

83

83

2.a

BARBARA ŠTULAC

26

20

6

0

0

26

26

2.b

BOJANA ŠTERN

25

20

5

0

0

25

25

2.d

ZDENKA KOČIVNIK LESJAK

26

19

7

1

0

26

26

Skupaj

 

77

59

18

1

0

77

77

3.a

EVA MEŽA

27

23

4

0

0

27

27

3.b

JANJA ŠETINA

25

20

5

0

0

25

25

3.d

ZVONE MEŽA

21

18

3

0

0

21

21

Skupaj

 

73

61

12

0

0

73

73

4.a

SABINA JURHAR

29

19

10

0

2

29

29

4.b

BOŠTJAN POTOČNIK

27

19

8

0

5

27

27

Skupaj

 

56

38

18

0

7

56

56

1. e

ADOLF FLIS

10

6

4

1

0

10

/

2. e

ERIKA PEVNIK

8

7

1

1

1

8

/

Skupaj

 

18

13

5

1

1

18

/

1  c

PATRICIJA PEČNIK

16

15

1

0

0

16

16

2. c

LARISA JEROMEL

17

13

4

1

0

17

17

3. c

DARJA KATANEC

21

17

4

0

1

21

21

Skupaj

 

54

45

9

1

1

54

54

Skupaj vsi

 

361

288

73

4

9

361

343

 

 

 

IZBIRNE VSEBINE

INTERESNE DEJAVNOSTI OZ. PROSTE IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 2023/24:

Ljudje se kot osebnosti zelo razlikujemo, smo polni različnih idej, interesov, znanj, doživljajev, sposobnosti. Svet in dogodke v njem zelo različno zaznavamo ter dojemamo, drugače čustvujemo, motivirajo nas različne stvari in v skladu z vsem tudi različno reagiramo oz. se obnašamo. Specializirano znanje, ki ga ponujajo strokovni srednješolski programi za kvalitetno bivanje v današnji družbi, ni dovolj, ampak je za to potrebna široka razgledanost oz. široka paleta znanj. Z namenom poudarjanja raznolikosti interesov so v šole poleg obveznih vsebin uvedene tudi proste  izbirne vsebine.

Obvezne izbirne vsebine, ki  so vezane na pouk, bo vsebinsko in časovno ponudila in določila šola (športne dneve, kino-predstave, gledališče …), proste izbirne vsebine, ki pa niso nujno vezane na pouk, bodo  potekale tedensko, izven časa pouka, znotraj šole ali izven nje. Le izjemoma bodo morda odščipnile kakšno redno uro pouka. Dijakinje in dijaki bodo pri prostih izbirnih vsebinah sami izbirali področja ali vsaj aktivnosti znotraj področij, ki jih bodo izvajali mentorji, učitelji ali zunanji strokovnjaki, ter bodo kot take krepile telo in um, spodbujale pozitivne medsebojne odnose, odkrivale mlade talente, upoštevale interese dijakov, možnosti, ki jih ponuja lokalno in širše okolje, usposobljenost učiteljev – mentorjev, finančne, socialne dejavnike dijakov ter količino državnih sredstev za izvajanje takih dejavnosti.

 

PROGRAM:  ZDRAVSTVENA NEGA

LETNIK

 

URE

VSEBINE

1. letnik –        96 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

24

 

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu); ogled knjižnice, seznanitev s krajem (14)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (2)

 

8

– končna ekskurzija s strokovnim pridihom (8)

 

vezano na program 

18

 

 

projektni teden: metode učenja, aktivnosti povezane z dejavnostjo šole (delavnice, predstavitve, predavanja s strokovnega področja) (12)

– ogled zdravstvenih ustanov (6)

 

prosta izbira dijaka

22

s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli ali izven nje

2. letnik –

96 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– zimski športni dan (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

22

 

 

 

 

 kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (12)   

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program

29

– naravoslovne dejavnosti in ekologija (24):

šola preživetja v naravi s taborniki iz Slovenj Gradca na lovski koči na Ježevem (kraj nastanitve je možno spremeniti glede na ponujene možnosti)

– predavanja s strokovnega področja (5)

 

prosta izbira dijaka

 

21

s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli ali izven nje

3. letnik –

61 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– zimski športni dan (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

20

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (10)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program

17

– prikaz aktivnosti, povezanih z dejavnostjo šole (delavnice, stojnice, akcije, predstavitve, športne aktivnosti) (9)

– strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo (8)

4. letnik –

64 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– zimski športni dan (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

16

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (6)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev  (6)

– predaja ključa (organizatorji po zaključku pouka) (2)

 

12

– strokovna zaključna ekskurzija (maturantski izlet) ali s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli oz. izven nje (12)

 

vezano na program 

 

12

– poklicno usmerjanje (4)

– strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo (8)

 

 

PROGRAM: BOLNIČAR – NEGOVALEC 

LETNIK

 

URE

VSEBINE

1. letnik –

72 ur

obvezni enotni del

32

štirje športni dnevi (4 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

– športne igre (junij)

 

 

24

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu); ogled knjižnice, seznanitev s krajem (14)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program 

16

 

 

projektni teden: prikaz aktivnosti, povezanih z dejavnostjo šole (delavnice, predavanja s strokovnega področja) (8)

– ogledi zdravstvenih ustanov (2)

– končna ekskurzija s strokovnim pridihom (6)

2. letnik –

38 ur

 

 

obvezni enotni del

24

 

 

 

8

 

 

 

 

 

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,…(september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (2)   

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (2)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program

6

 

 

– naravoslovne dejavnosti in ekologija:

šola preživetja v naravi s taborniki iz Slovenj Gradca na lovski koči na Ježevem (kraj nastanitve je možno spremeniti glede na ponujene možnosti

3. letnik –

20 ur

 

 

 

 

obvezni enotni del

16

 

 

 

4

dva športna dneva (2 x 8):

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (4)

 

PROGRAM: POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – ZDRAVSTVENA NEGA

LETNIK

 

URE

VSEBINE

1. letnik –

64 ur

obvezni enotni del

12

dva športna dneva (2 x 6):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

 

 

 

12

 

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob

  kulturnem dnevu) (4)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (4)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program

16 

 

– strokovna zaključna ekskurzija (maturantski izlet) (10)

– naravoslovno-ekološke vsebine (6)

 

prosta izbira dijaka

24

s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli ali izven nje

2. letnik – 

32 ur

obvezni enotni del

6

športni dan (6):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

 

 

 

12

 

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob

  kulturnem dnevu) (4)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (4)

– predaja ključa (organizatorji po zaključku pouka) (2)

 

vezano na program

14 

 

– strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo (8)

– aktivnosti povezane z dejavnostjo šole (delavnice, predavanja s strokovnega področja) (6)

 

 

Predviden čas dogajanj nekaterih pomembnejših izbirnih vsebin

OIV (obvezne izbirne vsebine) se izvajajo celo šolsko leto, so dobro načrtovane ter časovno opredeljene. Zaradi posebnosti nekaterih humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ki se vežejo na izvajalce ali vremenske pogoje, bo urnik teh vsebin znotraj letnega načrta delno odprt oz. prilagojen trenutnim razmeram. Mnoge prireditve in aktivnosti bodo usmerjene v zdrav način življenja, prostovoljno delo bo potekalo v Slovenj Gradcu ter drugih krajih in raznih ustanovah (v domovih za starejše na Prevaljah, v Črnečah, Slovenj Gradcu, Radljah ter Velenju in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec).  

Fiksiran bo le datum Teka zdravja (petek, 12. 4. 2024), ki se zaradi odprtosti prireditve ne more spreminjati (obstaja pa tudi možnost, da bo v tem letu čisto interne narave in namenjen samo dijakom in dijakinjam ZŠ ali ŠCSG). Športni dnevi bodo razporejeni po letnih časih – jesen, zima, pomlad, Šola preživetja Ježevo pa bo ob koncu meseca maja oz. v začetku junija 2023. Datum državnega tekmovanja zdravstvenih šol, katerega gostitelji smo, še ni določen.

Podobno velja tudi za PIV (proste izbirne vsebine), saj bodo prav tako večinoma potekale skozi celo šolsko leto, del teh pa bo izpeljan ob koncu šolskega leta, v času, ko skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec potrebujemo prostor in mir za kvalitetno izvedbo splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita.

 

 

 • Sprejem novincev bo v oktobru ko bodo prisotni vsi oddelki.
 • Proslava pred Dnevom samostojnosti in novoletna prireditev za dijakinje in dijake bo predvidoma v tednu od 15. do 24. decembra 2023. V primeru težav z nastopajočimi pa jo bomo izvedli že dan ali teden prej.
 • Maturantski ples bo v petek, 15. marca 2024.
 • Športni dnevi bodo trije. Jesenski v septembru ali oktobru oz. izjemoma v novembru (odvisno od vremena), zimski takoj po koncu prvega ocenjevalnega obdobja (po 16. 1. 2024), Tek zdravja za vse dijakinje in dijake ter goste pa bo v petek, 12. 4. 2024.
 • Predaja ključa bo v tednu od 21. do 24. maja 2024
 • Šola preživetja za druge letnike bo v terminu nekje od 27. maja do 9. junija 2024 na poligonu Ježevo (možna je tudi sprememba lokacije ali datumov).
 • Projektni dnevi za prve letnike, na katerih bodo dijaki pokazali spretnosti in znanja širšemu okolju v delavnicah, na predstavitvah, obiskih, predavanjih, so predvideni v terminu od 28. maja do 14. junija 2024 (odvisno od potreb za izvedbo poklicne mature).
 • Prostim izbirnim vsebinam (delo v vrtcih, končne ekskurzije …) bo v veliki meri namenjen čas od 17. do 21. junija 2024.
 • Maturantska ekskurzija je predvidena med 24. in 31. avgustom 2024. Vse pa je odvisno od epidemiološke situacije ter od podpore skrbnikov in dijakov glede naše ideje o maturantskih ekskurzijah in seveda tudi od finančnih zmožnosti dijakov-

 

 

ŠOLSKI ZVONEC

Dnevni potek po urah

Pouk se začne najprej ob 7.00  in konča najkasneje ob 15.15. Izjema bo lahko 3. c, ki bo pol leta na PUD-u in bo v drugem poletju modul masaže lahko izvajal tudi nekoliko dlje v popoldanskih urah. Obstajajo pa še druge možnosti organizacije dopoldanskega in popoldanskega pouka, če bi se ponovno pojavile izredne razmere.

Ob normalizaciji poteka pouka bo veljala prvotna shema, ki predvideva glavni odmor v različnih časovnih razporeditvah (nekje od 3. do 6. šolske ure) in v trajanju 45 minut (shema 1).

V primeru vnovičnih izrednih razmer pa se bodo najbrž ponovno formirale matične učilnice in se bo uvedla shema pouka z enim glavnim odmorom (shema 2).

 

ČASOVNA SHEMA 1

Ure

Čas

1.

7.00–7.45

2.

7.50–8.35

3.

8.40–9.25

4.

9.30–10.15

5.

10.20–11.05

6.

11.10–11.55

7.

12.00–12.45

8.

12.50–13.35

9.

13.40–14.25

10.

14.30–15.15

 

ČASOVNA SHEMA 2

Ure

Čas

1.

7.00 – 7.45

2.

7.50 – 8.35

3.

8.40 – 9.25

4.

9.30 –1 0.15

malica

10.15 – 10.35

5

10.35 – 11.20

6

11.25 -12.10

7

12.15 – 13.00

8

13.05 – 13.50

9

13.55 – 14.40

 

Digitalna identiteta in Edouram

Na spodnji povezavi (Digitalna identiteta) najdeš vse potrebne informacije o tem, kaj je to digitalna identiteta, brezžično omrežje Eduroam in kako se prijaviti vanj ter kako si lahko naložite Office 365 Profesional Plus:

Digitalna identiteta

Povzetek Eduroam nastavitev
(za podrobnejše informacije pojdi na zgornjo povezavo Digitalna identiteta)
 • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
 • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
 • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
 • Način overjanja: 802.1X
 • Način EAP-TTLS
 • Tuneliran protokol za overjanje: PAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
 • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
 • Zunanje uporabniško ime: anonymous@guest.sc-sg.si
 • Oblika uporabniškega računa: uporabnik@guest.sc-sg.si
 • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
  • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
  • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
  • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
  • Arnes CA 2012

V primeru izgube ali kakršnih koli težav pri uporabi spletne identitete, to javite na naslov: vojko.sustarsic@sc-sg.si. V elektronskem sporočilu navedite ime, priimek, razred in težavo.

Dostopnost