RAZREDNIKI

Razrednik ima v procesu vzgoje in izobraževanja eno najpomembnejših in najsubtilnejših vlog znotraj šole. Dogaja se, da so dobri razredniki za nekatere dijake pomembnejši člen odraščanja in vzgoje od staršev, prijateljev, sošolcev. Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Z dijaki se redno dobivajo na razrednih urah najmanj enkrat tedensko.

 

Razredniki:

Barbara Štulac (1. a), Bojana Štern (1. b), Zdenka Kočivnik Lesjak (1. d), Larisa Jeromel (1. c),

Eva Meža (2. a), Janja Šetina (2. b), Zvone Meža (2. d), Darja Katanec (2. c)

Sabina Jurhar (3. a), Boštjan Potočnik (3. b), Adolf Flis (3. c)

mag. Jasna Kolar Macur (4. a), Aleksandra Pečnik (4. b),

Erika Pevnik (1. e), Doroteja Pernat (2. e),

 

Razporeditev v oddelke 2022/2023

 

 

 

 

Število učencev

Ponavljalci

Podaljšan status

Tuji jezik

Razred

 

Razrednik

VSI

Ž

M

 

 

AN1

NE2

1.a

BARBARA ŠTULAC

29

21

8

0

0

29

29

1.b

BOJANA ŠTERN

27

19

8

0

0

27

27

1.d

ZDENKA KOČIVNIK LESJAK

29

21

8

0

0

29

29

Skupaj

 

85

61

24

0

0

85

85

2.a

EVA MEŽA

28

23

5

1

0

28

28

2.b

JANJA ŠETINA

27

21

6

0

0

27

27

2.d

ZVONE MEŽA

22

18

4

1

0

22

22

Skupaj

 

77

62

15

2

0

77

77

3.a

SABINA JURHAR

26

16

10

0

0

26

26

3.b

BOŠTJAN POTOČNIK

22

18

4

0

0

22

22

Skupaj

 

48

34

14

0

0

48

48

4. a

JASNA KOLAR MACUR

30

22

8

0

0

30

30

4. b

ALEKSANDRA PEČNIK

30

22

8

0

3

30

30

Skupaj

 

60

44

16

0

0

60

60

1. e

ERIKA PEVNIK

8

7

1

0

0

8

8

2. e

DOROTEJA PERNAT

17

13

4

0

7

17

17

Skupaj

 

25

20

5

0

7

25

25

1. c

LARISA JEROMEL

19

14

5

0

0

19

19

2. c

DARJA KATANEC

22

17

5

0

0

22

22

3. c

ADOLF FLIS

11

7

4

0

0

11

11

Skupaj

 

52

38

14

0

0

52

52

Skupaj vsi

 

347

259

88

2

10

347

347

 

 

IZBIRNE VSEBINE

INTERESNE DEJAVNOSTI OZ. PROSTE IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 2022/23:

Ljudje se kot osebnosti zelo razlikujemo, smo polni različnih idej, interesov, znanj, doživljajev, sposobnosti. Svet in dogodke v njem zelo različno zaznavamo ter dojemamo, drugače čustvujemo, motivirajo nas različne stvari in v skladu z vsem tudi različno reagiramo oz. se obnašamo. Specializirano znanje, ki ga ponujajo strokovni srednješolski programi za kvalitetno bivanje v današnji družbi ni dovolj, ampak je za to je potrebna široka razgledanost oz. široka paleta znanj. Z namenom poudarjanja raznolikosti interesov so v šole poleg obveznih vsebin uvedene tudi proste  izbirne vsebine.

Obvezne izbirne vsebine, ki  so vezane na pouk, bo vsebinsko in časovno ponudila in določila šola (športne dneve, kinopredstave, gledališče …), proste izbirne vsebine, ki pa niso nujno vezane na pouk, bodo  potekale tedensko, izven časa pouka, znotraj šole ali izven nje. Le izjemoma bodo morda odščipnile kakšno redno uro pouka. Dijakinje in dijaki bodo pri prostih izbirnih vsebinah sami izbirali področja ali vsaj aktivnosti znotraj področij, ki jih bodo izvajali mentorji, učitelji ali zunanji strokovnjaki, ter bodo kot take krepile telo in um, spodbujale pozitivne medsebojne odnose, odkrivale mlade talente, upoštevale interese dijakov, možnosti, ki jih ponuja lokalno in širše okolje, usposobljenost učiteljev – mentorjev, finančne, socialne dejavnike dijakov ter količino državnih sredstev za izvajanje takih dejavnosti.

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

PROGRAM:  ZDRAVSTVENA NEGA

LETNIK

 

URE

VSEBINE

1. letnik –        96 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

24

 

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu); ogled knjižnice, seznanitev s krajem (13)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (3)

 

8

– končna ekskurzija s strokovnim pridihom (8)

 

vezano na program 

18

 

 

projektni teden: metode učenja, aktivnosti povezane z dejavnostjo šole (delavnice, predstavitve, predavanja s strokovnega področja) (12)

– ogled zdravstvenih ustanov (6)

 

prosta izbira dijaka

22

s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli ali izven nje

2. letnik –

96 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje,… (september ali oktober)

– zimski športni dan (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

22

 

 

 

 

 kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (11)   

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (3)

 

vezano na program

29

– naravoslovne dejavnosti in ekologija (24):

šola preživetja v naravi s taborniki iz Slovenj Gradca na lovski koči na Ježevem (kraj nastanitve je možno spremeniti glede na ponujene možnosti)

– predavanja s strokovnega področja (5)

 

prosta izbira dijaka

 

21

s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli ali izven nje

3. letnik –

61 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)

– zimski športni dan (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

20

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (9)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (3)

 

vezano na program

17

– prikaz aktivnosti, povezanih z dejavnostjo šole (delavnice, stojnice, akcije, predstavitve, športne aktivnosti) (9)

– strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo (8)

4. letnik –

64 ur

obvezni enotni del

24

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)

– zimski športni dan (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

 

 

16

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (6)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (organizatorji po zaključku pouka) (2)

 

12

– strokovna zaključna ekskurzija (maturantski izlet) ali s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli oz. izven nje (12)

 

vezano na program 

 

12

 

 

– poklicno usmerjanje (4)

– strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo CUDV v Črni na Koroškem (8)

 

 

PROGRAM: POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE – ZDRAVSTVENA NEGA

LETNIK

 

URE

VSEBINE

1. letnik –

64 ur

obvezni enotni del

12

dva športna dneva (2 x 6):

– pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

 

 

 

12

 

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob

  kulturnem dnevu) (4)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (4)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program

16 

 

– strokovna zaključna ekskurzija (maturantski izlet) (10)

– naravoslovno-ekološke vsebine (6)

 

prosta izbira dijaka

24

s potrdili dokazljiva udeležba pri organiziranih dejavnostih ali krožkih v šoli ali izven nje

2. letnik –  

32 ur

obvezni enotni del

6

športni dan (6):

– pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)

 

 

 

12

 

 

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob

  kulturnem dnevu) (4)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (4)

– predaja ključa (organizatorji po zaključku pouka) (2)

 

vezano na program

14 

 

– strokovna ekskurzija v zdravstveno varstveno ustanovo (8)

– aktivnosti povezane z dejavnostjo šole (delavnice, predavanja s strokovnega področja) (6)

 

 

PROGRAM: BOLNIČAR – NEGOVALEC 

LETNIK

 

URE

VSEBINE

1. letnik –

64 ur

obvezni enotni del

32

štirje športni dnevi (4 x 8):

– pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

– planinski pohod z orientacijo (izvedeno na Ježevem v 2. letniku) *

 

 

18

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (8)

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (6)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program 

14

 

 

projektni teden: prikaz aktivnosti, povezanih z dejavnostjo šole (delavnice, predavanja s strokovnega področja) (4)

– ogledi zdravstvenih ustanov (2)

– končna ekskurzija s strokovnim pridihom (8)

2. letnik –

34 ur  (+8 ur)*

 

* Ure šole preživetja iz tretjega letnika bodo porabljene v drugem letniku

 

obvezni enotni del

24

 

 

 

10

 

 

 

 

 

trije športni dnevi (3 x 8):

– pohodi, kolesarjenje … (september ali oktober)

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (4)   

– sprejem novincev (2)

– novoletna prireditev (2)

– predaja ključa (2)

 

vezano na program

8*

 

 

športne, naravoslovne dejavnosti in ekologija:

šola preživetja v naravi s taborniki iz Slovenj Gradca na lovski koči na Ježevem (kraj nastanitve je možno spremeniti glede na ponujene možnosti)

3. letnik –

32 ur

 

 

 

 

obvezni enotni del

16

 

 

 

8

dva športna dneva (2 x 8):

– smučanje, drsanje, plavanje (januar ali februar)

– tek zdravja (april)

kulturne dejavnosti:

– kino in gledališke predstave, koncerti, glasbeni in literarni nastopi (ob kulturnem dnevu) (6)

– predaja ključa (organizatorji po zaključku pouka) (2)

 

 

Predviden čas dogajanj nekaterih pomembnejših izbirnih vsebin

OIV (obvezne izbirne vsebine) se izvajajo celo šolsko leto, so dobro načrtovane ter časovno opredeljene. Zaradi posebnosti nekaterih humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ki se vežejo na izvajalce ali vremenske pogoje, bo urnik teh vsebin znotraj letnega načrta delno odprt oz. prilagojen trenutnim razmeram. Mnoge prireditve in aktivnosti bodo usmerjene v zdrav način življenja, prostovoljno delo bo potekalo v Slovenj Gradcu ter drugih krajih in raznih ustanovah (v domovih za starejše na Prevaljah, v Črnečah, Slovenj Gradcu, Radljah ter Velenju in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec).  

Fiksiran bo le datum Teka zdravja (sobota 15. 4. 2023), ki se zaradi odprtosti prireditve ne more spreminjati (obstaja pa tudi možnost, da bo v tem letu čisto interne narave in namenjen samo dijakom in dijakinjam ZŠ ali ŠCSG). Športni dnevi bodo razporejeni po letnih časih – jesen, zima, pomlad, Šola preživetja Ježevo pa bo ob koncu meseca maja oz. v začetku junija 2023.

Podobno velja tudi za PIV (proste izbirne vsebine), saj bodo prav tako večinoma potekale skozi celo šolsko leto, del teh pa bo izpeljan ob koncu šolskega leta, v času, ko skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec potrebujemo prostor in mir za kvalitetno izvedbo splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita.

 

 • Sprejem novincev bo v oktobru, ko bodo prisotni vsi oddelki.
 • Proslava pred Dnevom samostojnosti in novoletna prireditev za dijakinje in dijake bo predvidoma v tednu od 15. do 23. decembra 2022. V primeru težav z nastopajočimi pa jo bomo izvedli že dan ali teden prej.
 • Maturantski ples bo v petek ali soboto v mesecu marcu (2023).
 • Športni dnevi bodo pri večini trije (odvisno od programa). Jesenski v septembru ali oktobru, oz. izjemoma v novembru (odvisno od vremena), zimski takoj po koncu prvega ocenjevalnega obdobja (po 13. 1. 2023), Tek zdravja za vse dijakinje in dijake ter goste pa bo v soboto, 15. 4. 2023 (zamenjava termina ni možna).
 • Predaja ključa bo v tednu od 22. do 26. maja 2023.
 • Šola preživetja za druge letnike bo v terminu nekje od 26. maja do 11. junija 2023 na poligonu Ježevo (možna je tudi sprememba lokacije ali datumov).
 • Projektni dnevi za prve letnike, na katerih bodo dijaki pokazali spretnosti in znanja širšemu okolju v delavnicah, na predstavitvah, obiskih, predavanjih, so predvideni v terminu od 1. junija do 16. junija 2023 (odvisno od potreb za izvedbo poklicne mature).
 • Prostim izbirnim vsebinam (delo v vrtcih, končne ekskurzije …) bo v veliki meri namenjen čas od 15. do 22. junija 2023.
 • Maturantska ekskurzija je predvidena med 21. in 31. avgustom 2022. Vse pa je odvisno od epidemiološke situacije ter od podpore skrbnikov in dijakov glede naše ideje o maturantskih ekskurzijah in seveda tudi od finančnih zmožnosti dijakov-

 

 

 Ponudba prostih interesnih dejavnosti za tekoče šolsko leto

 

Izbira in odločitev o PIV bo prepuščena dijakom ter njihovim staršem, potekale in izvajale se bodo večinoma izven časa pouka, nekatere zadnji teden ob zaključku pouka. Večina je brezplačnih, nekateri ogledi in izleti pa bodo zahtevali plačilo avtobusnega prevoza, nakupa vstopnic, plačila bivanja … Vse pa se bodo izvajale samo ob zadostnem številu dijakov in bodo stroški sprejemljivi…

 

Seznam prostih izbirnih vsebin 2022/23

 

1.     Aromatično popotovanje – Z. Horvat

2.     Ekskurzija na Irsko – E. Meža,  Z. Meža

3.     Ekošola – J. Šetina

4.     Facebook – J. Šetina

5.     Filmski abonma – N. Černjak

6.     Gledališki abonma – N. Černjak

7.     Halliwick tečaj (terapija v vodi) – K. Praznik

8.     Masaža (samo za program PTI)  – Z. Kočivnik Lesjak, D. Katanec

9.     Matematični krožek  – B. Štulac, B. Potočnik

10.   Medvrstniška učna pomoč – B. Rapuc

11. Pevski zbor – A. Rogina

12.  Planinski krožek – E. Pevnik, A. Flis

13.  Plavalni tečaj za neplavalce – K. Praznik, L. Kompan

14. Priprava na maturo iz angleškega jezika – A. Pečnik, E. Meža 

15. Projekt Nekajenja – B. Štern

16.  Prostovoljstvo – pomoč pri vadbi v vodi in učenju plavanja otrok s posebnimi potrebami v Velenju K. Praznik

17.  Prostovoljstvo (na domu, bolnišnice, CUDV Črna, domovi starejših občanov, Sonček, Ozara, centri za socialno delo, promocija zdravja za najmlajše)

mag. J. Kolar Macur, A. Flis, D. Katanec, Z. Kočivnik Lesjak, D. Pernat, E. Pevnik, B. Štern, D. Knez, L. Jeromel, P. Pečnik

18.  Revija delovnih oblačil za zdravstvene poklice – L. Kompan, D. Katanec, A. Flis

19.  Tečaj za učitelja plavanja – K. Praznik, A. Flis

20.  Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – N. Černjak, D. Skutnik

21.  Tekmovanje iz znanja zgodovine – Z. Meža

22. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – E. Pevnik, Z. Kočivnik

23. Terapija s pomočjo živali – S. Jurhar

24. Zdrava šola – A. Pečnik

25.  Izdelaj svojo naravno kozmetiko z zelišči in eteričnimi olji – D. Meža

 

 

 

ŠOLSKI ZVONEC

Dnevni potek po urah

Pouk se začne najprej ob 7.00  in konča najkasneje ob 15.15. Izjema bo lahko 3. c, ki bo pol leta na PUD-u in bo v drugem poletju modul masaže lahko izvajal tudi nekoliko dlje v popoldanskih urah. Obstajajo pa še druge možnosti organizacije dopoldanskega in popoldanskega pouka, če bi se ponovno pojavile izredne razmere.

Ob normalizaciji poteka pouka bo veljala prvotna shema, ki predvideva glavni odmor v različnih časovnih razporeditvah (nekje od 3. do 6. šolske ure) in v trajanju 45 minut (shema 1).

V primeru vnovičnih izrednih razmer pa se bodo najbrž ponovno formirale matične učilnice in se bo uvedla shema pouka z enim glavnim odmorom (shema 2).

 

ČASOVNA SHEMA 1

Ure

Čas

1.

7.00–7.45

2.

7.50–8.35

3.

8.40–9.25

4.

9.30–10.15

5.

10.20–11.05

6.

11.10–11.55

7.

12.00–12.45

8.

12.50–13.35

9.

13.40–14.25

10.

14.30–15.15

 

ČASOVNA SHEMA 2

Ure

Čas

1.

7.00 – 7.45

2.

7.50 – 8.35

3.

8.40 – 9.25

4.

9.30 –1 0.15

malica

10.15 – 10.35

5

10.35 – 11.20

6

11.25 -12.10

7

12.15 – 13.00

8

13.05 – 13.50

9

13.55 – 14.40

 

Digitalna identiteta in Edouram

Na spodnji povezavi (Digitalna identiteta) najdeš vse potrebne informacije o tem, kaj je to digitalna identiteta, brezžično omrežje Eduroam in kako se prijaviti vanj ter kako si lahko naložite Office 365 Profesional Plus:

Digitalna identiteta

Povzetek Eduroam nastavitev
(za podrobnejše informacije pojdi na zgornjo povezavo Digitalna identiteta)
 • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
 • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
 • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
 • Način overjanja: 802.1X
 • Način EAP-TTLS
 • Tuneliran protokol za overjanje: PAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
 • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
 • Zunanje uporabniško ime: anonymous@guest.sc-sg.si
 • Oblika uporabniškega računa: uporabnik@guest.sc-sg.si
 • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
  • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
  • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
  • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
  • Arnes CA 2012

V primeru izgube ali kakršnih koli težav pri uporabi spletne identitete, to javite na naslov: vojko.sustarsic@sc-sg.si. V elektronskem sporočilu navedite ime, priimek, razred in težavo.

Dostopnost