RAZREDNIKI

Razrednik ima v procesu vzgoje in izobraževanja eno najpomembnejših in najsubtilnejših vlog znotraj šole. Dogaja se, da so dobri razredniki za nekatere dijake, pomembnejši člen odraščanja in vzgoje od staršev, prijateljev, sošolcev. Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Z dijaki se redno dobivajo na razrednih urah najmanj enkrat tedensko.

 

 

 

Število učencev

Ponavljalci

Podaljšan status

Tuji jezik

Razred

 

Razrednik

VSI

Ž

M

 

 

AN1

NE2

1. a

EVA MEŽA

27

21

6

0

0

27

27

1. b

JANJA ŠETINA

30

23

7

1

0

30

30

1.d

ZVONE MEŽA

23

18

5

1

0

23

23

Skupaj

 

80

62

18

2

0

80

80

2. a

SIMONA JEROMEL FAJMUT

28

17

11

0

0

28

28

2. b

BOŠTJAN POTOČNIK

23

19

4

0

0

23

23

Skupaj

 

51

36

15

0

0

51

51

3. a

JASNA KOLAR MACUR

30

22

8

0

0

30

30

3. b

ALEKSANDRA PEČNIK

28

20

8

0

0

28

28

Skupaj

 

58

42

16

0

0

58

58

4. a

BOJANA ŠTERN

28

23

5

0

1

28

28

4. b

DARJA SKUTNIK

29

22

7

0

2

29

29

Skupaj

 

57

45

12

0

3

57

57

1. e

DOROTEJA PERNAT

12

11

1

0

0

12

12

2. e

ZDENKA KOČIVNIK LESJAK

20

14

6

0

0

20

20

Skupaj

 

32

25

7

0

0

32

32

1. c

DARJA KATANEC

23

17

6

0

0

23

23

2. c

ADOLF FLIS

11

5

6

0

0

11

11

3. c

ERIKA PEVNIK

10

1

9

0

1

10

10

Skupaj

 

44

23

21

0

1

44

44

Skupaj vsi

 

322

233

89

2

4

322

322

 

 

IZBIRNE VSEBINE

INTERESNE DEJAVNOSTI OZ. PROSTE IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 2021/22:

Preveč specializirano znanje, ki ga ponujajo strokovni srednješolski programi, za kvalitetno bivanje v današnji družbi ni dovolj, za to je potrebna široka razgledanost oz. široka paleta znanj. Ljudje se kot osebnosti zelo razlikujemo, smo polni različnih idej, interesov, znanj, doživljajev, sposobnosti. Svet in dogodke v njem zelo  različno zaznavamo ter dojemamo, drugače čustvujemo, različne stvari nas motivirajo, in v skladu z vsem, tudi različno reagiramo oz. se obnašamo. Z namenom poudarjanja raznolikosti interesov so v šole uvedene proste in obvezne izbirne vsebine.

Obvezne izbirne vsebine, ki  so vezane na pouk, bo vsebinsko in časovno ponudila in določila šola (športni dnevi, kino predstave , gledališče … ), proste izbirne vsebine, ki pa niso nujno vezane na pouk,  bodo  potekale tedensko, izven časa pouka, znotraj šole ali izven nje, le izjemoma bodo morda odščipnile kakšno redno uro pouka. Dijakinje in dijaki bodo pri prostih izbirnih vsebinah sami izbirali področja ali vsaj aktivnosti znotraj področij, ki jih bodo izvajali  mentorji, učitelji ali zunanji strokovnjaki ter bodo kot take krepile telo in um, spodbujale pozitivne medsebojne odnose, odkrivale talente mladine, upoštevale interese dijakov, možnosti, ki jih ponuja lokalno in širše okolje, usposobljenost učiteljev – mentorjev, finančne, socialne dejavnike dijakov ter količino  državnih sredstev za izvajanje takih dejavnosti.

Zaradi posebnosti nekaterih humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ki se vežejo na izvajalce ali vremenske pogoje, bo urnik teh vsebin znotraj letnega načrta delno odprt oz. prilagojen trenutnim  razmeram. Mnoge prireditve in aktivnosti bodo usmerjene v zdrav način življenja,  prostovoljno  delo bo potekalo po Slovenj Gradcu ter drugih krajih in raznih ustanovah ( v domovih  za starejše na Prevaljah, v Črnečah, Slovenj Gradcu, Radljah ter Velenju in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec …)

Proste izbirne vsebine

Izbira in odločitev o PIV bo prepuščena dijakom ter njihovim staršem, potekale in izvajale se bodo večinoma izven časa pouka, nekatere zadnji teden ob zaključku pouka, večina je brezplačnih, nekateri ogledi in izleti pa bodo zahtevali plačilo avtobusnega prevoza, nakupa vstopnic, plačila bivanja …

 

Seznam prostih izbirnih vsebin 2021/22

1.    Droge, alkohol in spolnost med mladimi – L. Jeromel

2.    Ekskurzija v Anglijo – E. Meža,  Z. Meža

3.    Ekošola – J. Šetina

4.    Filmski abonma – N. Černjak

5.    Halliwick tečaj (terapija v vodi) – K. Praznik

6.    Masaža (samo za program PTI)  – Z. Kočivnik Lesjak, D. Katanec

7.    Matematični krožek  – S. Jeromel Fajmut, B. Potočnik

8.    Pevski zbor – A. Rogina

9.    Planinski krožek – E. Pevnik, A. Flis

10. Plavalni tečaj za neplavalce – K. Praznik, L. Kompan

11. Priprava na maturo iz angleškega jezika – A. Pečnik, E. Meža 

12. Projekt Erasmus+ (Skupaj za prihodnost planeta) – E. Meža  

13. Projekt nekajenja – B. Štern

14. Prostovoljstvo – pomoč pri vadbi v vodi in učenju plavanja otrok s posebnimi potrebami v Velenju K. Praznik

15. Prostovoljstvo (na domu, bolnišnice, CUDV Črna, domovi starejših občanov, Sonček, Ozara, centri za socialno delo, promocija zdravja za najmlajše)

mag. J. Kolar Macur, A. Flis, D. Katanec, Z. Kočivnik Lesjak, D. Pernat, E. Pevnik, B. Štern, B. Zalesnik, D. Knez, L. Jeromel

16. Revija delovnih oblačil za zdravstvene poklice – L. Kompan, D. Katanec, A. Flis

17. Tečaj za učitelja plavanja – K. Praznik, A. Flis

18. Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – N. Černjak, D. Skutnik

19. Tekmovanje iz znanja zgodovine – Z. Meža

20. Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – E. Pevnik, Z. Kočivnik

21. Terapija s pomočjo živali – S. Jurhar

22. Zdrava šola – A. Pečnik

 

 Opis izbirnih vsebin >>

ŠOLSKI ZVONEC

Zaradi prisotnosti in možnosti razmaha okužb s covid-19, bo šola na začetku delovala po navodilih MIZŠ in izvajala pouk po modelu B, ki predpisuje manjše prilagoditve. Ker v tej obliki organizacije ni možno varno ponujati toplih malic, se urnik spremeni in uvede glavni odmor v istem času za vse dijake na ŠCSG. Pouk se začne najprej ob 7.00 (razredi lahko začeli tudi kasneje) in konča najkasneje ob 14.45. Izjema bo 3. c, ki bo pol leta na PUD-u in bo v drugem poletju modul masaže izvajal v popoldanskih urah. Obstaja tudi možnost, da bo tudi izvajanje praktičnih vaj potekalo popoldan, če nam bo morala zaradi korona virusa Splošna bolnišnica Slovenj Gradec odpovedati izvajanje pouka v njihovih prostorih.)

SHEMA IZVAJANJA POUKU V PRIMERU MODELA B
Zap. št. ure Čas
1. 7.00 – 7.45
2. 7.50 – 8.35
3. 8.40 – 9.25
4. 9.30 –1 0.15
malica 10.15 – 10.35
5. 10.35 – 11.20
6. 11.25 -12.10
7. 12.15 – 13.00
8. 13.05 – 13.50
9. 13.55 – 14.45
V primeru uvajanja drugih modelov se bo tudi shema spreminjala in prilagajala.

Takoj ko se razmere uredijo in bo možno normalno gibanje dijakov po šoli in izven nje ter posledično prehranjevanje dijakov s toplo malico, bomo najbrž ponovno šli na staro časovno shemo, ko se bo pouk začel najprej ob 7.00 in končal popoldan, najkasneje ob 15.15 (izjema je vedno 3. c, ki je pol leta na PUD-u in bo modul masaže izvajal popoldan). Zaradi tople malice ne bo klasičnega glavnega odmora, ampak bo temu namenjenih 45 minut, v različnih terminih, znotraj urnika.

ČASOVNA SHEMA IZVAJANJA POUKA V NORMALNIH RAZMERAH
Zap. št. ure Čas
1. 7.00–7.45
2. 7.50–8.35
3. 8.40–9.25
4. 9.30–10.15
5. 10.20–11.05
6. 11.10–11.55
7. 12.00–12.45
8. 12.50–13.35
9. 13.40–14.25
10. 14.30–15.15

Digitalna identiteta in Edouram

Na spodnji povezavi (Digitalna identiteta) najdeš vse potrebne informacije o tem, kaj je to digitalna identiteta, brezžično omrežje Eduroam in kako se prijaviti vanj ter kako si lahko naložite Office 365 Profesional Plus:

Digitalna identiteta

Povzetek Eduroam nastavitev
(za podrobnejše informacije pojdi na zgornjo povezavo Digitalna identiteta)
 • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
 • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
 • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
 • Način overjanja: 802.1X
 • Način EAP-TTLS
 • Tuneliran protokol za overjanje: PAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
 • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
 • Zunanje uporabniško ime: anonymous@guest.sc-sg.si
 • Oblika uporabniškega računa: uporabnik@guest.sc-sg.si
 • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
  • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
  • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
  • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
  • Arnes CA 2012

V primeru izgube ali kakršnih koli težav pri uporabi spletne identitete, to javite na naslov: vojko.sustarsic@sc-sg.si. V elektronskem sporočilu navedite ime, priimek, razred in težavo.