RAZREDNIKI

Razrednik ima v procesu vzgoje in izobraževanja eno najpomembnejših in najsubtilnejših vlog znotraj šole. Dogaja se, da so dobri razredniki za nekatere dijake pomembnejši člen odraščanja in vzgoje od staršev, prijateljev, sošolcev. Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Razredniki
Mag. Jasna Kolar Macur 1. A Aleksandra Pečnik 1. B
Erika Pevnik 1. C Sabina Jurhar 1. E
Bojana Štern 2. A Eva Meža 3. A
Darja Skutnik
2. B Janja Šetina
3. B
Doroteja Pernat 2. C Zdenka Kočivnik Lesjak 3. C
Adolf Flis 2. E Lucija Kompan 4. A
Boštjan Potočnik 4. B

 

IZBIRNE VSEBINE

INTERESNE DEJAVNOSTI OZ. PROSTE IN OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 2019/20:

Preveč specializirano znanje, ki ga ponujajo strokovni srednješolski programi, za kvalitetno bivanje v današnji družbi ni dovolj, za to je potrebna široka razgledanost oz. široka paleta znanj. Ljudje se kot osebnosti zelo razlikujemo, smo polni različnih idej, interesov, znanj, doživljajev, sposobnosti. Svet in dogodke v njem zelo  različno zaznavamo ter dojemamo, drugače čustvujemo, različne stvari nas motivirajo, in v skladu z vsem, tudi različno reagiramo oz. se obnašamo. Z namenom poudarjanja raznolikosti interesov so v šole uvedene proste in obvezne izbirne vsebine.

Obvezne izbirne vsebine, ki  so vezane na pouk, bo vsebinsko in časovno ponudila in določila šola (športni dnevi, kino predstave , gledališče … ), proste izbirne vsebine, ki pa niso nujno vezane na pouk,  bodo  potekale tedensko, izven časa pouka, znotraj šole ali izven nje, le izjemoma bodo morda odščipnile kakšno redno uro pouka. Dijakinje in dijaki bodo pri prostih izbirnih vsebinah sami izbirali področja ali vsaj aktivnosti znotraj področij, ki jih bodo izvajali  mentorji, učitelji ali zunanji strokovnjaki ter bodo kot take krepile telo in um, spodbujale pozitivne medsebojne odnose, odkrivale talente mladine, upoštevale interese dijakov, možnosti, ki jih ponuja lokalno in širše okolje, usposobljenost učiteljev – mentorjev, finančne, socialne dejavnike dijakov ter količino  državnih sredstev za izvajanje takih dejavnosti.

Zaradi posebnosti nekaterih humanitarnih, kulturnih in športnih aktivnosti, ki se vežejo na izvajalce ali vremenske pogoje, bo urnik teh vsebin znotraj letnega načrta delno odprt oz. prilagojen trenutnim  razmeram. Mnoge prireditve in aktivnosti bodo usmerjene v zdrav način življenja,  prostovoljno  delo bo potekalo po Slovenj Gradcu ter drugih krajih in raznih ustanovah ( v domovih  za starejše na Prevaljah, v Črnečah, Slovenj Gradcu, Radljah ter Velenju in v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec …)

Izbira in odločitev o PIV bo prepuščena dijakom ter njihovim staršem, potekale in izvajale se bodo večinoma izven časa pouka, nekatere zadnji teden ob zaključku pouka, večina je brezplačnih, nekateri ogledi in izleti pa bodo zahtevali plačilo avtobusnega prevoza, nakupa vstopnic, plačila bivanja …

Seznam prostih izbirnih vsebin 2019/2020

1.     Ekskurzija v Anglijo – E. Meža, Z. Meža
2.     Ekskurzija v Prago in južno Češko – Z. Meža
3.     Ekošola – J. Šetina
4.     Evrošola in projekt Ambasador Evropskega parlamenta – E. Meža
5.     Filmski abonma – N. Černjak
6.     Halliwick tečaj (terapija v vodi) – K. Praznik
7.     Masaža (samo za program PTI) – Z. Kočivnik Lesjak, D. Katanec
8.     Matematični krožek – S. Jeromel Fajmut, B. Potočnik
9.     Merjenje krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja – B. Štern
10.   Obisk športnih prireditev – V. Šuštaršič, B. Šušel
11.   Pevski zbor – A. Rogina
12.   Planinski krožek – E. Pevnik, A. Flis
13.   Plavalni tečaj za neplavalce – K. Praznik, L. Kompan
14.   Priprava na maturo iz angleškega jezika – A. Pečnik, E. Meža 
15.   Projekt Erasmus+ (Skupaj za prihodnost planeta) – E. Meža  
16.   Projekt nekajenja – B. Štern
17.   Promocija zdravja in bodi kul – D. Pernat
18.   Prostovoljstvo – pomoč pri vadbi v vodi in učenju plavanja otrok s posebnimi potrebami v Velenju K. Praznik
19.   Prostovoljstvo (na domu, bolnišnice, CUDV Črna, domovi starejših občanov, Sonček, Ozara, centri za socialno delo, pomoč invalidom in osebam s posebnimi potrebami) – mag. J. Kolar Macur, A. Flis, D. Katanec, Z. Lesjak Kočivnik, D. Pernat, E. Pevnik, B. Štern, B. Zalesnik
20.   Rekreacija in priprava na tekmovanja – L. Kompan, K. Praznik
21.   Revija delovnih oblačil za zdravstvene poklice – L. Kompan, A. Flis
22.   Tečaj hitrega branja – mag. V. Jus
23.   Tečaj za učitelja plavanja – K. Praznik, A. Flis
24.   Tekmovanje za Cankarjevo priznanje – N. Černjak, D. Skutnik
25.   Tekmovanje iz nemškega jezika – T. Es Podpečan
26.   Tekmovanje iz znanja zgodovine – Z. Meža
27.   Terapija s pomočjo živali – S. Jurhar
28.   Ustvarjaj in daruj – A. Pečnik
29.   Varstvo predšolskih oz. šolskih otrok – A. Pečnik
30.   Zdrava šola – A. Pečnik
31.   Zdravstveno svetovanje in merjenje krvnega pritiska, holesterola ter krvnega sladkorja na OZ RK Velenje – Z. Kočivnik Lesjak
32.   Ruski jezik – O. Marčič
ŠOLSKI ZVONEC

 

URA: ČAS:
1. 07:00 – 07:45
2. 07:50 – 08:35
3. 08:40 – 09:25
4. 09:30 – 10:15
5. 10:20 – 11:05
6. 11:10 – 11:55
7. 12:00 – 12:45
8. 12:50 – 13:35
9. 13:40 – 14:25
10. 14:30 – 15:15
11. 15:20 – 16:05
Digitalna identiteta in Edouram

Na spodnji povezavi (Digitalna identiteta) najdeš vse potrebne informacije o tem, kaj je to digitalna identiteta, brezžično omrežje Eduroam in kako se prijaviti vanj ter kako si lahko naložite Office 365 Profesional Plus:

Digitalna identiteta

Povzetek Eduroam nastavitev
(za podrobnejše informacije pojdi na zgornjo povezavo Digitalna identiteta)
 • Standard za brezžična omrežja: 802.11b/g
 • Ime omrežja (angl. SSID): eduroam
 • Varnostni standard: WPA2 ali WPA
 • Način overjanja: 802.1X
 • Način EAP-TTLS
 • Tuneliran protokol za overjanje: PAP
 • Način šifriranja: AES (WPA2) ali TKIP (WPA)
 • Način dodeljevanja naslovov IP: DHCP
 • Zunanje uporabniško ime: anonymous@guest.sc-sg.si
 • Oblika uporabniškega računa: uporabnik@guest.sc-sg.si
 • Certifikat CA matične organizacije. Če uporabljate odjemalec:
  • eduroam_client, se certifikat CA namesti na napravo pri namestitvi odjemalca
  • SecureW2, se certifikat CA namesti na napravo ob prvem priklopu v omrežje eduroam
  • pri nekaterih drugih odjemalcih morate certifikat CA na napravo namestiti ročno, preden se lahko povežete v omrežje eduroam.
  • Arnes CA 2012
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019 / 2020)
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019/20)

 

Predmet/modul 1.A 1.B
Slovenščina 13.9., 27.11., 5.2., 15.4. 25.9., 8.11., 19.2., 20.4.
Matematika 21.10., 19.12., 12.3., 14.5. 14.10., 9.12., 17.2., 11.5.
Angleščina – TJ 1 24.10., 21.1., 20.2., 19.5. 21.11., 28.1., 5.3., 26.5.
Geografija 3.12., 21.4. 28.11., 23.4.
Fizika 19.11., 7.4. 20.11., 8.4.
Kemija 16.12., 18.5. 16.12., 18.5.
Biologija 12.12., 21.5. 13.12., 22.5.
Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč 10.12., 10.3., 12.5. 25.11., 9.3., 25.5.
Anatomija, fiziologija in mikrobiologija 29.11., 13.12., 6.3., 26.5. 4.12., 4.3., 27.5.
Nemščina – TJ 2 22.11., 27.3. 2.12., 6.4.

*VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019 / 2020)
 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019/20)

Predmet/modul (VS) 2.A 2.B
Slovenščina 21.10., 11.11., 17.12. 25.10., 20.11., 11.3., 15.4.
Matematika 23.10., 16.12., 9.3., 18.5. 16.10., 10.12., 19.2., 15.5.
Angleščina –TJ 1 22.10., 23.1., 18.2., 19.5 2.10., 6.11., 12.2., 20.5.
Zgodovina 27.11., 22.4. 26.11., 21.4.
Zdravstvena nega (ANI) 19.12., 26.3., 21.5. 19.11., 5.5.
Anatomija in fiziologija 5.12., 19.3., 13.5. 5.12., 19.3., 13.5.
Zdrava prehrana 12.12., 14.5. 12.12., 14.5.
Nemščina – TJ 2 22.11., 10.4. 15.11., 24.4.
Dietetika 28.11., 7.5. 13.12., 22.5.
Zdravstvena terminologija 11.12., 6.5. 19.12., 7.5.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 3. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019 / 2020)
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 3. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019/20)

Predmet/modul (VS) 3.A 3.B
Slovenščina 3.10., 5.11., 6.2., 23.4. 17.10., 21.11., 16.12., 13.2., 16.3., 23.4.
Matematika 17.10., 12.12., 2.4., 21.5. 15.10., 3.12., 11.2., 1.4.
Angleščina –TJ 1 22.10., 21.1., 31.3., 28.5. 22.10., 28.11., 18.2., 16.4.
Zgodovina 15.11., 27.1., 4.6. 18.11., 27.1., 6.5.
Zdravstvena nega (ZNB) 16.12., 6.4., 26.5. 26.11., 13.12., 24.3., 14.4.
Zdravstvena nega (NPP) 25.11., 11.5., 1.6. 19.12., 2.4.
Zdravstvena nega (DTP) 25.10., 17.4. 23.10., 22.4.
Anatomija in fiziologija 3.12., 5.5. 9.12., 6.4.
Podjetništvo 2.12., 25.5. 2.12., 4.5.
Zdr. n. otr. in mlad.(ANO) 9.12., 19.5. 5.12., 9.4.
Zdr. n. otr. in mlad.(INO) 18.11. 25.11.
Geriatrija 6.12., 8.5. 10.12., 7.4.
Nemščina– TJ 2 11.11., 20.4. 4.11., 16.3.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 4. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019 / 2020)
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 4. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA (šol. leto 2019/20)

Predmet/modul (VS) 4.A 4.B
Slovenščina 24.10., 28.11., 20.3. 27.9., 22.11., 17.12., 21.2., 10.3., 17.4.
Matematika 13.11., 15.1., 11.3., 24.4. 23.10., 11.12., 19.2., 8.4.
Angleščina –TJ 1 23.11., 22.1., 16.4. 23.9., 24.1., 20.4.
Psihologija 17.12., 24.3. 19.11., 21.4.
Zdravstvena nega (ZNIB) 3.12., 7.4. 4.12., 15.4., 6.5.
Zdravstvena nega (ZNDB) 9.12., 6.4.
Zdravstvena nega (ZNŽ) 20.12., 3.4. 29.11., 10.4.
Zdravstvena nega – vaje 10.12., 21.4. 27.11., 1.4.
Higiena in mikrobiologija 26.11., 31.3.
Zdr. n. otr. in mlad.(BOM) 12.12., 2.4. 18.12., 22.4.
Nemščina – TJ 2 21.11., 9.4. 11.11., 30.3.
Temeljna strok. znanja 5.12., 26.3. 20.11., 25.3.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK, program BOLNIČAR – NEGOVALEC (šol. leto 2019 / 2020)
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK; program BOLNIČAR – NEGOVALEC (š. l. 2019/20)

Predmet/modul (VS) 1.C
Slovenščina 11.9., 22.11., 5.2., 17.4.
Matematika 21.10., 16.12., 9.3., 18.5.
Angleščina – TJ 1 25.11., 20.2., 14.5.
Naravoslovje 5.12., 12.3., 7.5.
Nega in oskrba (POA) 21.11., 26.3.
Higiena 13.12., 29.5.
Varnost in zdr. (VZD) 5.11., 3.12.
Zdr. in soc. varstvo (ZSV) 19.12., 19.3., 21.5.
Nega in oskrba (ONS) 6.12., 8.5.
Zdrava prehrana (ZPR) 22.10., 17.12., 21.1.
Anatomija in fiziologija 12.12., 19.3., 28.5.
Vaje v domu 10.12.
Nemščina– TJ 2 29.11., 24.4.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK, program BOLNIČAR – NEGOVALEC (šol. leto 2019 / 2020)
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK; program BOLNIČAR – NEGOVALEC (š. l. 2019/20)

Predmet/modul (VS) 2.C
Slovenščina 22.10., 14.11., 23.4.
Matematika 24.10., 19.12., 18.5.
Angleščina – TJ 1 4.12., 6.5.
Družboslovje 27.11., 22.4.
Naravoslovje 17.12., 19.5.
Nega in oskrba (PPO) 10.12., 12.5.
Nega in oskrba (NBS) 18.12., 20.5.
Zdravstvena vzgoja (ZVZ) 9.12., 7.5.
Poklicna etika 3.12., 5.5.
Gospodinjstvo 25.11., 27.1., 11.5.
Temeljna strokovna znanja 12.12., 14.5.
Nemščina– TJ 2 2.12., 25.5.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA - PTI (šol. leto 2019 / 2020)
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 1. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA – PTI (š. l. 2019/20)

Predmet/modul (VS) 1.E
Slovenščina 14.10., 25.11., 12.2., 16.4.
Matematika 23.10., 22.1., 25.3., 20.5.
Angleščina – TJ 1 24.10., 23.1., 20.2., 21.5.
Kemija 6.12., 8.5.
Biologija 17.12., 12.5.
Zdravstvena nega 11.12., 13.5.
Zdravstvena nega (DTP-vaje) 21.11.
Zdr. nega otr. in mlad. (ANO) 2.12., 23.3., 18.5.
Temeljna strok. znanja (NBO) 13.12., 20.3., 15.5.
Temeljna strok. znanja (NOT) 20.11., 18.3.
Temeljna strok. znanja (DTI) 28.11., 23.4.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.

 

PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK, program ZDRAVSTVENA NEGA - PTI (šol. leto 2019/ 2020)
PISNA OCENJEVANJA ZNANJ – 2. LETNIK; program ZDRAVSTVENA NEGA – PTI (š. l. 2019/20)

Predmet/modul (VS) 2.E
Slovenščina 21.10., 20.11., 16.12.
Angleščina – TJ 1 27.9., 11.12., 12.2., 22.4.
Zgodovina 20.4.
Geografija 2.12., 31.1.
Psihologija 18.11., 30.3.
Zdr. nega pacienta (ZNB) 9.12., 16.3., 4.5.
Zdr. nega otr. in mlad. (BOM) 18.12., 25.3., 6.5.
Zdr. nega spec. področij (ZNIB) 4.12., 15.4.
Zdr. nega spec. področij (ZNDB) 28.11., 12.12., 9.4., 7.5.
Zdr. nega spec. področij (ZNŽ) 25.11., 6.4.

VS pomeni vsebinski sklop. Vsebinski sklopi sestavljajo strokovne module.