POKLICNA MATURA
Tajnica poklicne mature:
Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Večino informacij o poklicni maturi ter zaključnem izpitu poleg ravnatelja pozna tajnica mature, ki skrbi, da zaključek šolanja poteka brez motenj, da so vsi o vsem pravočasno obveščeni, da podatki potujejo na pravo mesto da se izdajo spričevala…

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec to odgovorno nalogo opravlja ga. Boža Zalesnik.

KOLEDAR POKLICNE MATURE - 2020

Zimski izpitni rok poklicne mature

DAN

 

AKTIVNOST

 

3. december 2020

 

 

 

 

 

 

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

 

22. januar 2021

 

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

 

28. januar 2021

 

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

1. februar 2021

 

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

 

2. februar 2021

 

Matematika, Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik   – pisni izpit

 

3. februar 2021

 

2. predmet – pisni izpit

Od 3. do 13. februarja 2021

Ustni izpiti in 4. predmet

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020.

3. marec 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

6. marec 2021

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Spomladanski izpitni rok poklicne mature


DAN

 

AKTIVNOST

15. november 2020

 

Rok za oddajo pred-prijave

 

30. marec 2021

 

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

 

19. maj 2021

 

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

 

25. maj 2021

 

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

 

29. maj 2021

 

Angleščina – pisni izpit

 

31. maj 2021

 

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

 

5. junij 2021

 

Matematika – pisni izpit

 

8. junij 2021

 

Nemščina – pisni izpit

10. junij 2021

 

 

2. predmet – pisni izpit

14. junij 2021

 

Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

 

Od 14. do 23. junija 2021

Ustni izpiti in 4. predmet

 

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 5. junija in 12. junija 2021.

 

7. julij 2021

 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

10. julij 2021

 

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature


DAN

 

AKTIVNOST

8. julij 2021

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2021

Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2021

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2021

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

25. avgust 2021

Matematika – pisni izpit

27. avgust 2021

Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2021

2. predmet – pisni izpit

Od 24. avgusta do 3. septembra 2021

Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2021

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2021

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli


 

 

 


 

ZAKLJUČNI IZPIT - 2020
Tajnica zaključnega izpita: Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Zimski rok

četrtek, 4.2.2021

 

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

 

Pomladanski rok

 

ponedeljek, 7.6.2021

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)

Jesenski rok

torek, 24.8.2021

slovenščina (italijanščina oz. madžarščina)