POKLICNA MATURA
Tajnica poklicne mature:
Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Večino informacij o poklicni maturi ter zaključnem izpitu poleg ravnatelja pozna tajnica mature, ki skrbi, da zaključek šolanja poteka brez motenj, da so vsi o vsem pravočasno obveščeni, da podatki potujejo na pravo mesto da se izdajo spričevala…

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec to odgovorno nalogo opravlja ga. Boža Zalesnik.

KOLEDAR POKLICNE MATURE - 2020
Zimski  izpitni rok 2019:

  5. december 2019 (ČE) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi – (193)
 30. januar 2020   (ČE) Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
  3. februar 2020    (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
  4. februar 2020    (TO) MATEMATIKA +  TUJI JEZIK – pisni izpit
  5. februar 2020 (SR) ZDRAVSTVENA  NEGA – pisni izpit
  6. februar (ČE) – 14. februar (PE) Obdobje ustnih izpitov + 4. predmet
  4. marec  2020 (SR) Seznanitev kandidatov z rezultati  (ob 9.30)

 

 

Spomladanski izpitni rok 2020

 

V mesecu marcu 2020

Predpreizkus –  pisni izpiti

 31. marec 2020 (TO) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
 26. maj 2020 (TO) Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
 30. maj 2020  (SO) ANGLEŠČINA – pisni izpit
   1. junij 2020  (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
   6. junij 2020  (SO) MATEMATIKA – pisni izpit
   9. junij 2020  (TO) NEMŠČINA – pisni izpit
 11. junij 2020  (ČE) ZDRAVSTVENA  NEGA – pisni izpit
od 13. junija  do  23. junija 2020 obdobje ustnih izpitov + 4. predmet
7. julij  2020 (TO) seznanitev kandidatov z rezultati  (ob 10.00)

 

 

Jesenski izpitni rok 2020:

8. julij 2020 (SR) Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi
20. avgust 20120 (ČE) Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature
24. avgust 2020 (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
25. avgust  2020 (TO) MATEMATIKA – pisni izpit
28. avgust 2020  (PE) ANGLEŠČINA+ NEMŠČINA – pisni izpit
31. avgust 2020 (PO) ZDRAVSTVENA  NEGA – pisni izpit
26. avgust (SR)  – 3.sept.2020  (ČE) obdobje ustnih izpitov + 4. predmet
 8. september 2020 (TO) seznanitev kandidatov z rezultati  (ob 10.00)

  POKLICNA   MATURA

                   

AVGUST  2020 – jesenski  rok

 od  24.  8. 2020  do    8. 9. 2020

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA:

PREDSEDNIK: Blaž ŠUŠEL

NAMESTNIK:  Darja KATANEC

TAJNIK:            Boža ZALESNIK

ČLAN:                Darja SKUTNIK

ČLAN :              Aleksandra PEČNIK

 

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – avgust  2020

 

   8. 7. 2020- sreda

ZADNJI  ROK  ZA  PRIJAVO  K  POKLICNI MATURI

 

 PISNI DEL ob 9.00

DATUM

       IZPITNA ENOTA

            PREDMET

24. 08. 2020 (PO)

1. predmet

SLOVENŠČINA

25. 08. 2020 (TO)

3. predmet

MATEMATIKA

28. 08. 2020 (PE)

3. predmet

TUJI  JEZIK

31. 08. 2020 (PO)

2. predmet

ZDRAVSTVENA NEGA

 

USTNI DEL:

DATUM

      IZPITNA ENOTA

            PREDMET

25.08. 2020   +  26.8.2020

1. predmet

Slovenščina

26.08.2020   +  27.08.2020

2. predmet

Zdravstvena  nega

25.08.2020  – (TO)

3. predmet

Angleščina

28.08.2020  – (PE)

3. predmet

Matematika

 

PRAKTIČNI DEL:

DATUM

       IZPITNA ENOTA

            PREDMET

26.08.2020 ob 8.00  in 27.08.2020 ob 8.00

4. predmet

Storitev in zagovor

 

 

Seznanitev kandidatov z uspehom na PM – AVGUST 2020 bo  V TOREK,  8. 9. 2020

ob  10.00 uri.

 

OBVESTILO: Razpored ustnega in praktičnega dela POM. bo  objavljen  na oglasni deski šole

                         najkasneje v Ponedeljek, 24.08.2020! 

 

 

POKLICNA MATURA - FEBRUAR 2020 - zimski rok
POKLICNA   MATURA

            FEBRUAR  2020 – zimski  rok

od  03.02.2020  do   04.03.2020

IZPITNI ODBOR:

predsednik: Blaž SUŠEL

namestnik: Darja KATANEC

tajnik: Boža ZALESNIK

član: Darja SKUTNIK

član: Aleksandra PEČNIK

 

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – PISNI DEL ob 9.00

 

DATUM        IZPITNA ENOTA             PREDMET
 03.02.2020 –  PONEDELJEK 1. predmet Slovenščina
 04.02.2020 –  TOREK 3. predmet Matematika  + Angleščina
 05.02.2020 – SREDA 2. predmet Zdravstvena nega

 

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – USTNI DEL

 

DATUM       IZPITNA ENOTA             PREDMET

10.02.2020   (PO)

13.02.2020   (ČE)

       1. PREDMET Slovenščina

10.02.2020   (PO)

12.02.2020   (SR)

       2.  PREDMET Zdravstvena nega
13.02.2020   (ČE)        3.  PREDMET Matematika  + Angleščina

 

KOLEDAR OPRAVLJANJA POKLICNE MATURE – STORITEV IN ZAGOVOR

 

DATUM        IZPITNA ENOTA             PREDMET
11.02.2020 ob 14.00  ( TO)  in  12.02.2020 ob  7.00   (SR))

 

4. PREDMET

 

STORITEV IN ZAGOVOR

 

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi  bo v SREDO, 04.03.2020

ob 10.00!

 

OBVESTILO: Razpored opravljanja ustnih izpitov bo 03.02.2020 objavljen  na oglasni deski  šole. PROSIM  UPOŠTEVAJTE ČASOVNI RAZPORED!!!

 

 

 

Predsednik:

Blaž ŠUŠEL

ZAKLJUČNI IZPIT - 2020
Tajnica zaključnega izpita: Telefon: Uradne ure:
Boža Zalesnik
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Zimski  izpitni rok 2019:

  5. december 2019 (ČE) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu – (193)
 30. januar 2020   (ČE) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
10. februar 2020    (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
 7. februar (PE) – 14. februar (PE) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor
  4. marec  2020 (SR) Seznanitev kandidatov z rezultati  (ob 9.30)

 

 

Spomladanski izpitni rok 2020

 31. marec 2020 (TO) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu – (193)
 26. maj 2020 (TO) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
   8. junij 2020  (PO) SLOVENŠČINA – pisni izpit
   3. februar (SR) – 9. junij(PE) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor
   7. julij  2020 (TO) Seznanitev kandidatov z rezultati  (ob 9.30)

 

 

Jesenski izpitni rok 2020:

8. julij 2020 (SR) Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu – (193)
20. avgust 20120 (ČE) Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita
25. avgust  2020 (TO SLOVENŠČINA – pisni izpit
26. avgust (SR)  – 3.sept.2020  (ČE) Obdobje ustnih izpitov + storitev in zagovor
 8. september 2020 (TO) seznanitev kandidatov z rezultati  (ob 10.00)

 ZAKLJUČNI IZPIT

 

 PROGRAM:  bolničar- negovalec

 JESENSKI   ROK  – avgust 2020

 od  25.08.2020 do  28.08. 2020

IZPITNI ODBOR:

PREDSEDNIK: Blaž ŠUŠEL

NAMESTNIK: Boža ZALESNIK

ČLANICA: Natalija ČERNJAK

ČLANICA: Darja KATANEC

ČLAN: Adolf FLIS

 

 Prva seja izpitnega odbora za zaključni izpit bo v torek, 25.08.2020 ob 8.00!

 PREDLAGATELJICA  TEM  IN  OCENJEVALKA  ZA  PISNI DEL 

 SLOVENŠČINA

 Natalija ČERNJAK

  • Kandidati se morajo prijaviti na predpisanem obrazcu 30 dni pred izpitom oz. iz utemeljenih razlogov najkasneje do četrtka, 20. 08. 2020do 12.00 ure.
  • Prijavi je potrebno priložiti spričevalo zaključnega letnika.

 RAZPORED  ZAKLJUČNEGA IZPITA

 PISNI  DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

PREDMET

 

           DAN  in URA

UČILNICA

NADZORNI UČITELJ

 SLOVENŠČINA

Torek, 25.08.2020  ob  9.00

 

 

21

 

L. Jeromel

J. Kolar

 

 USTNI DEL  ZAKLJUČNEGA IZPITA

PREDMET

 

          DAN  in URA

UČILNICA

        KOMISIJA

 

SLOVENŠČINA

 

Četrtek, 27.08.2020  ob 8.00

 

 

10

 

D. Skutnik – predsednica

N. Černjak –izpraševalka

 

 

PRAKTIČNI  DEL  ZAKLJUČNEGA IZPITA

PREDMET

 

          DAN  in URA

  USTANOVA

        KOMISIJA

 

STORITEV IN ZAGOVOR

 

 

Petek, 28.08.2020 ob  8.00

 

 

Zdravstvena šola

Slovenj Gradec

 

D.Katanec –  preds., izpraš.

A .Flis   – izpraševalec, preds.

 

 

Zaključna seja izpitnega odbora bo v petek, 28.08.2020  ob 12.30.

 

ZAKLJUČNI IZPIT - 2020 - ZIMSKI – februarski rok 2020
Dne, 15.01.2020

ZAKLJUČNI  IZPIT

PROGRAM:  bolničar- negovalec
ZIMSKI – februarski  rok 2020

od  7.02.2020  do  14.02.2020

IZPITNI ODBOR:

PREDSEDNIK: Blaž ŠUŠEL

NAMESTNIK: Boža ZALESNIK

ČLANICA: Natalija ČERNJAK

ČLAN: Adolf FLIS

ČLANICA: Erika PEVNIK

 

Prva seja izpitnega odbora za zaključni izpit bo v ČETRTEK, 06.02.2020

ob 12.00!

PREDLAGATELJICA  TEM  IN  OCENJEVALKA  ZA  PISNI DEL 

 

SLOVENŠČINA

 

Natalija ČERNJAK

 

  • Kandidati se morajo prijaviti na predpisanem obrazcu 30 dni pred izpitom oziroma iz utemeljenih razlogov najkasneje do ČETRTKA, 30.01.2020 do 12.00 ure.

 

  • Prijavi je potrebno priložit spričevalo zaključnega letnika.

RAZPORED  ZAKLJUČNEGA IZPITA

PISNI  DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

PREDMET

 

           DAN  in URA UČILNICA NADZORNI UČITELJ

 

SLOVENŠČINA

 

PONEDELJEK

10.02.2020 ob  8.00

 

 

2. nad.

Učilnica M

 

Janja ŠETINA

 

 

USTNI DEL  ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

PREDMET

 

          DAN  in URA UČILNICA         KOMISIJA

 

 

SLOVENŠČINA

 

SREDA,

12.02.2020 ob 14.00

 

 

 

 

2. nad.

Učilnica M

 

 

H. Merkač  – predsednica

N. Černjak  – izpraševalka

S. Fajmut J.  – članica

 

 

 

PRAKTIČNI  DEL  –  ZAKLJUČNO  DELO

 

PREDMET

 

          DAN  in URA   USTANOVA         KOMISIJA

 

STORITEV IN ZAGOVOR

 

 

PETEK

07.02.2020 ob  7.00

 

 

 

 

Dom starostnikov

ČRNEČE

 

 

 

 

 

E. Pevnik -predsednica

A.Flis –  izpraševalka

L. Kompan–članica (ob10.30)

 

 

 

  • Zaključna seja izpitnega odbora bo v četrtek, 13.02.2020 ob 12.00!

(Obvezna udeležba izpitnega odbora za ZAKLJUČNI IZPIT!!!)

 

Predsednik IO: 

Blaž ŠUŠEL