POKLICNA MATURA
Tajnica poklicne mature:
Telefon: Uradne ure:
Darja Knez
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

Večino informacij o poklicni maturi ter zaključnem izpitu poleg ravnatelja pozna tajnica mature, ki skrbi, da zaključek šolanja poteka brez motenj, da so vsi o vsem pravočasno obveščeni, da podatki potujejo na pravo mesto da se izdajo spričevala…

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec to odgovorno nalogo opravlja ga. Darja Knez (darja.knez@sc-sg.si).

ZAKLJUČNI IZPIT - 2022/23
Tajnica zaključnega izpita: Telefon: Uradne ure:
Darja Knez
dipl. med. sestra
02 88 46 540
02 88 46 541
Tor, 10.30 – 11.15

 

Prijava na zaključni izpit (obrazec) >>

Zaključni izpit za program bolničar – negovalec 

 

 

Z A K L J U Č N I I Z P I T 2022/2023 * JESENSKI IZPITNI ROK
(od srede, 23. avgusta do četrtka, 31. avgusta 2023)

Zaključni izpit se začne 23. 8. 2023 s pisnim izpitom iz slovenščine.

Prijavite se lahko do 23. 7. 2023 v tajništvu šole ali po pošti. Najkasneje do 21.8.2023 oddate spričevalo zaključnega letnika, kandidati s statusom odrastli pa priložite še dokazilo o plačilu. Ustni izpiti bodo potekali od 24. 8. do 30. 8. 2023.
Natančni razpored ustnih izpitov bo objavljen najkasneje v sredo, 23. 8. 2023 na oglasni deski šole in na spletni strani.

Dostopnost