Vodja izobraževanja odraslih:
Svetovalna delavka Brigita Rapuc, univ. dipl. soc. del

Tel. pisarne izobraževanja odraslih:
02 88 46 – 563
brigita.rapuc@sc-sg.si

Uradne ure pisarne izobraževanja odraslih:

PON OD 13.00 DO 14.00

Uradne ure tajništva

Vsak dan: 09:00 – 10:45, 12:30 – 14:00
Malica: 10:45 – 11:15

OBVESTILA

Obvestilo – Protokol ob vstopu v šolo – Covid-19

1 Kratka navodila za prijavo na izpit:

– izpiti so mogoči samo v izpitnih obdobjih,
– kandidati se prijavite na izpit, do srede pred izpitnim rokom na mail koordinatorke izobraževanja odraslih (brigita.rapuc@sc-sg.si) in sicer do 14 ure.
– zraven prijave mora biti tudi dokazilo o plačilu izpita,
– prijavnic ne rabite pošiljat, saj jo bodo izpolnili profesorji sami,
– prijave, ki bodo nepopolne (po 14 uri, brez dokazila o plačilu …) ne bodo upoštevane in izpit ne bo razpisan,
– v mailu (prijavi) morate obvezno navesti profesorja pri katerem želite opravljat izpit,
– v letošnjem letu je posamezne izpite mogoče opravljati (on line – preko ZOOMA, …), vendar to ne velja za izpite, kjer je potrebno pokazat praktično znanje. Te izpite boste lahko opravljali, ko bo čas dopuščal in bo mogoč obisk na šoli (predhodni dogovor s prof.),
– do petka bodo termini izpitov objavljeni na spletu,
– profesorji vas povabijo na izpit preko maila (link povezava), …

VPIS 2021:

Vpis se prične od 20. 9. 2021 in je možen do zapolnitve prostih mest. Statusarjev ne vpisujemo.

Vpis bo potekal na daljavo.

NAVODILA ZA VPIS / š.l. 2021/2022

Za vpis potrebujete:

KOPIJE:

 • rojstnega oz. poročnega lista,
 • potrdilo o državljanstvu,
 • spričevalo 8./9. razreda osnovne šole in spričevala ali obvestila o uspehu iz srednje šole, oz. dokazila o formalnem izobraževanju
 • osebni dokument s sliko.
 • izpolnjena prijavnica za vpisnica (dodaj vpisnico, ki je v priponki)

Postopek vpisa občanov:

 1. Na naslov: Šolski center SG, Gosposvetska 2, 2380 Slovenj Gradec s pripisom “Izobraževanje odraslih – vpis” pošljite vso potrebno dokumentacijo (glej zgoraj), lahko pa dokazila pošljete tudi na mail: brigita.rapuc@sc-sg.si

 2. Obravnavali bomo le popolne vloge in vas po e-pošti obvestili o nadaljnjem postopku (plačilo vpisnine za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, itd.Vsi, ki ste vpisani v individualno izobraževanje, plačate vpisnino, izpite preko položnice na sledeči transakcijski račun.

 • Vpisnina znaša 200 €.
 • TRR: SI 56 0110 0603 0705 082
 • SKLIC: za program Bolničar – negovalec 760105
 • SKLIC: za program Zdravstvena nega 760104

POKLICNA MATURA IN ZAKLJUČNI IZPIT >>


 

VPIS NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI SLOVENJ GRADEC JE MOŽEN V NASLEDNJE PROGRAME:

 • zdravstvena nega (SSI)
 • zdravstvena nega (PTI)
 • bolničar negovalec (SPI)

GOVORILNE URE (v izdelavi) >>

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2021/ 2022

IZPITI ZA OBČANE (prijava na izpite med 8.00 in 14.00)

 • od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021 – (SREDA, 20. 10. 2021 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021 – (SREDA, 3. 11. 2021 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021 – (SREDA, 8. 12. 2021 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022 – (SREDA, 12. 1. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022 – (SREDA, 9. 3. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 11. 4. 2022 do 15. 4. 2022 – (SREDA 6. 4. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022 – (SREDA 4. 5. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 27. 6. 2022 do 1. 7. 2022 – (SREDA 22. 6. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)
 • od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022 – (SREDA 17. 8. 2022 – zadnji dan prijave na izpit)

 

TERMINI SKUPNIH GOVORILNIH UR V ŠOLSKEM LETU 2021/ 2022
POMEMBNA NAVODILA ZA VPISANE NA PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

KONZULTACIJE
Pred prijavo k izpitu se morate obvezno posvetovati z profesorjem, pri katerem opravljate izpit. Na konzultacijah vam profesor pove vsebine, ki jih morate znati na izpitu, katere učbenike ter drugo gradivo boste za izpit potrebovali.

Na konzultacije pri profesorjih se morate predhodno naročiti preko e-naslova. Elektronske naslove profesorjev najdete v tabeli govorilne ure profesorjev.

PRIJAVA NA IZPIT

1. Na izpit se morate prijaviti do srede pred izpitnim rokom.
2. Izpit plačate in  prijavnico oddate v tajništvu (do srede pred izpitnim rokom v času uradnih ur. Dopoldan med 9.00 in 10.30 in popoldan od 12.30 do 13.30)
Prijavnica mora biti v celoti pravilno izpolnjena. Na prijavnici naj bo napisano pri katerem profesorju boste opravljali izpit.
3. Izpitni roki so določeni enkrat mesečno. Izpite lahko opravljate samo takrat, ko so določeni IZPITNI ROKI.
4. Izpit lahko odjavite do tri (3) dni pred rokom, sicer se prijava ne prenese na naslednji rok.
5. Razporedi izpitov bodo objavljeni do petka pred IZPITNIM ROKOM na oglasni deski na šoli  in tudi na spletni strani šole.
6. Na izpit obvezno prinesite indeks, saj vam profesorji opravljen ustni izpit vpiše takoj v indeks.

PRENEHANJE IZOBRAŽEVANJA
Če iz utemeljenega razloga ne boste več želeli obiskovati naše šole, se takoj oglasite v svetovalni službi, kjer boste izpolnili IZPISNICO.

POKLICNA MATURA
Vse informacije v zvezi s poklicno maturo in zaključnim izpitom dobite pri prof. Zalesnik Boži in na spletni strani naše šole.

OGLASNA DESKA IN SPLETNA STRAN
Redno spremljajte dogajanje na oglasni deski in spletni strani, kajti tu vas ažurno obveščamo o potekih predavanj, spremembah urnika, izpitnih rokih, rezultatih in drugo.

NAVODILA ZA VPIS 2021/ 2022

Na vpis prosim prinesite izpolnjeno prijavnico!

Za vpis potrebujete:

 • prijava za vpis,
 • osebni dokument in njegovo kopijo
 • vsa do sedaj pridobljena spričevala in njihove kopije, indeks, obestilo o uspehu…

Vpišete se lahko le ko priložite vse zahtevane dokumente!

Postopek vpisa občanov:

 • Predložitev prijave za vpis (najdete jo na spletni strani šole) in kopij vseh  zahtevanih dokumentov pri koordinatorki izrednega izobraževanja Brigiti Rapuc.
 • Plačilo vpisnine za šolsko leto 2018/2019 poravnate po položnici  pred vpisom  (vpisnina je za obdobje od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020).
 • Od meseca novembra dalje lahko prevzamete v pisarni izobraževanja odraslih sklepe o priznanih izpitih in indekse, saj je obvezno, da na izpit prinesete indeks, kamor vam profesor vpiše izpitno oceno in datum opravljanja izpitov.
 • Ob koncu šolskega leta (junija) se obvezno oglasite v pisarni izobraževanja odraslih, da bomo preverili, ali imate vse ocene vpisane v indeks, kar je pogoj za izdajo spričevala.
 • Za prijavo na zaključni izpit in na poklicno maturo morate obvezno izpolniti prijavnico in jo skupaj s spričevali oddate v tajništvu.
 • Redno spremljajte obvestila na internetni strani naše šole, še posebej datume izpitnih rokov in datume oddaje prijav na poklicno maturo.