Vsako leto 7. aprila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) proslavi obletnico svoje ustanovitve s svetovnim dnevom zdravja. Leto 2023 je posebno, saj SZO obeležuje svojo 75. obletnico s sloganom Zdravje za vse. Hkrati pa se svet ob obletnici ponovno sooča z zdravstveno, gospodarsko, energetsko, prehransko in podnebno krizo.
Tudi na šoli, ob dnevu zdravja, obeležujemo svetovni dan zdravja na prav poseben način. Tokrat je ta dan še bolj poseben, saj smo organizatorji državnega tekmovanja srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin. Dijaki in dijakinje bodo izkazali svoje znanje na treh področjih: strokovnem, likovnem in literarnem.
Dijaki in dijakinje v programu zdravstvena nega bodo svoje znanje izkazali na temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov. V programu bolničar/negovalec se bodo dijaki in dijakinje pomerili v znanju na temo Psihične in fizične spremembe staranja.
Svetovna zdravstvena organizacija želi z geslom Zdravje za vse opozoriti na vpliv podnebnih sprememb na zdravje ljudi. Podnebne spremembe predstavljajo največjo nevarnost za zdravje. Ogrožajo otroke, starejše, kronične bolnike, ljudi s slabšim socialno-ekonomskim položajem in ljudi, ki živijo na območjih z večjim tveganjem za vplive podnebnih sprememb. Poleg tega poglabljajo neenakosti in vplivajo na vse determinante zdravja. In prav na to temo bodo dijaki in dijakinje ustvarjali svoja likovna dela.
Zagotovo ob obletnici ne smemo pozabiti, da so duševne težave v splošni družbeni krizi med mladimi zelo pogoste. Večkrat ostajajo te težave neopažene ali preprosto neodkrite. Mnogi za svoje osebne stiske ne najdejo rešitve. Prav zaradi tega bodo tokrat dijaki in dijakinje literarne prispevke pisali na temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov.
Na svetovni dan zdravja obeležujemo neprecenljivo vrednost zdravja. Zato razmislite o vrednoti zdravja.

Doroteja Pernat, dipl. m. s.

 

Zbornik

Dostopnost