Razpis za sodelovanje v projektu Erasmus+

 

PROJEKT Vsi skupaj za prihodnost našega planeta »Together Now For the Future of Our Planet«
»Together Now For the Future of Our Planet« (Vsi skupaj za prihodnost našega planeta) je mednarodni šolski projekt v okviru programa Erasmus+, ki se je pričel v septembru 2019 in se bo končal avgusta 2021. V projektu sodeluje pet srednjih šol iz petih evropskih držav: Češke, Italije, Romunije, Turčije in Slovenije. Poglavitni namen projekta je omogočiti dijakom in profesorjem iz petih srednjih šol iz različnih okolij, da lahko delijo svoje znanje in prakse povezane z okoljevarstvenimi temami. Eden izmed ciljev je tudi vzpodbuditi dijake k večji aktivnosti v lokalnem okolju in na tak način prispevati trajne rezultate.
(Več o projektu najdete na zgornji povezavi.)

         

Eva Meža, koordinatorica projekta

 

PROJEKT Take Stereotyping Out of Your Life
Naš projekt je namenjen raziskovanju in preprečevanju stereotipov, sovražnega govora ter diskriminacije. Glavni cilj projekta v katerem sodeluje pet partnerskih šol iz petih evropskih držav (Litve, Romunije, Turčije, Italije in Slovenije) je spoznati različne vrste stereotipov, preprečevati sovražni govor, promovirati strpnost in empatijo do drugačnih ter okrepiti sodelovanje med šolami in nevladnimi organizacijami. Za dosego tega cilja so predvidene številne aktivnosti. Eden izmed ciljev je tudi izboljšanje znanja angleščine, pridobitev komunikacijskih veščin in bolj učinkovita uporaba moderne tehnologije.

Pri projektnem delu dijaki, pod mentorstvom profesorjev, izdelajo oziroma ustvarijo
– predstavitve o različnih vrstah stereotipov,
– kreativne pesmi in prozo na temo različnosti in strpnosti,
– kratke filme, ki promovirajo strpnost in medkulturno razumevanje,
– plakate na temo “Brez sovražnega govora v šoli”, “Združeni kot eno pod evropskim nebom”,
– fotografije na temo “Jaz nisem ti ampak lahko sva skupaj”,
– članke na temo stereotipov in promocijski material o projektnih aktivnostih,
– eTwinning in spletno stran projekta,
– Facebook stran projekta,
– brošure in promocijski material.

PROJEKT Models of Entreprenourship and Volunteering

Erasmus+

 

 

Dostopnost